Veckans quiz: Finländska börsbolag del 2

Testa fiskelyckan i veckans quiz som handlar om finländska börsbolag. Foto: Joonas Lyytinen/Wikimedia commons Bild: Joonas Lyytinen/Wikimedia commons

Har du koll på de finländska börsbolagen, trots att det blir svårare än förra veckan?

Förra veckan frågades efter några storbolag – den här gången är det frågan om mindre, men i många fall ändå rätt kända företag. Känner du till dem? Häng på och pröva fiskelyckan!

[[[[[BÄDDA IN: <div class="riddle_target" data-rid-id="281517" data-fg="#FF00FF" data-bg="rgba(0, 0, 0, 0.3)" style="margin:0 auto;max-width:100%;width:640px;" data-auto-scroll="true" data-auto-scroll-offset="5">

<script src="https://www.riddle.com/files/js/embed.js"></script>

<link href="https://www.riddle.com/files/css/embed.css" rel="stylesheet">

<iframe style="width:100%;height:300px;border:1px solid #cfcfcf;" src="https://www.riddle.com/a/281517?" allow="autoplay" title="Quiz - Quiz: Finl&auml;ndska b&ouml;rsbolag, del 2"></iframe>

</div><p class="link-riddle" style="width: 640px; margin: 0px auto; padding-top: 10px;"><a href="https://www.riddle.com" rel="nofollow" target="blank">Quiz Maker</a> - powered by Riddle</p> ]]]]]]]]]]]