VBO sätter hårt fokus på stadskärnan

INTE FÖR SENT. VBO-bossen Hannu Krook säger att allting ännu är möjligt för centrum. Kommunikations- och marknadsföringschef Seija Päivänsalo-Nykänen nickar instämmande. Bild: Kristoffer Åberg

Ge Hannu Krook ett rutpapper och be honom rita upp idéer för hur centrumhandeln kan utvecklas. Vips fylls papperet med visioner som enligt honom går att förverkliga. Varuboden-Osla satsar hårt på att fixa gamla stadskärnan.

– Möjligheterna är enorma för den som är redo för samarbete och nya koncept, påpekar verkställande direktören, som inte gett upp hoppet om att centrum ska återfå sin livskraft.

Uppgiften är att greppa penna och papper och rita in ett kommersiellt lockande alternativ i innerstan. Också parkeringsfrågan ska lösas och det ska finnas rum för specialaffärer.

Varför en dylik övning, undrar säkert många. Borgåfullmäktige har ju för sin del godkänt nya detaljplanen för Konstfabrikens strandkvarter och vill att det ska byggas bland annat en stormarknad där.

Process att vänta

Det är ändå så att så länge den nya planen inte vunnit laga kraft gäller den gamla. Fulmäktiges beslut kommer att överklagas av flera grupper i staden och åtminstone en del av dem som protesterar viftar med byggrättskortet. De anser att en utökad byggrätt på hela 60 procent kräver ny konkurrensutsättning.

Vad domstolen i slutändan beslutar vet förstås ingen, men det spekuleras redan nu vilt på gator och torg. Vad händer om en ny konkurrensutsättning verkligen krävs?

Många undrar också om Kesko orkar vänta i många år på att få sin stormarknad eller böjer man sig trots allt för andra alternativ?

Det enda som är klart är att Hartela inte kan sätta spaden i västra åstrandens jord på en lång tid och mycket kan hända på några år. Så vi fortsätter med ritövningen.

– Stadshuset står här, säger Hannu Krook då första fyrkanten ritats upp.

– Torget intill har rum för 200-300 bilar om torghandeln flyttas till Krämaretorget. Att kräva underjordiska parkeringsplatser eller parkeringshus är oskäligt eftersom den här sortens lösningar är hutlöst dyra och olönsamma. Visserligen kan man förena de källarparkeringar som redan finns på båda sidor om Biskopsgatan, de är byggda på det sättet.

Han anser att busstationen kan flyttas till annan plats, att ha den kvar på torget är inget självändamål.

Pennan har nu förts vidare till Lundi och City (City är den del av huset där Sokos och mataffären finns) och det är denna helhet VBO jobbar hårt med. Huset ska fyllas i så snabb takt som möjligt. Seppälä har redan visat vägen och flyttat tillbaka och VBO diskuterar med många andra aktörer.

– Det finns 3 000 kvadratmeter i köpcentrets gatuplan och lika mycket en våning upp.

Marks&Spencer ska krympa med hälften och Sokos flyttar inom kort närmare Biskopsgatan så att ytterligare en affär får plats i andra ändan som ligger vid Fredsgatan. Enligt Krook har beslut ännu inte fattats om vem som flyttar in.

Kombinera, bygga till

Han påpekar att det finns obebyggd mark även i centrum och genom att koppla samman Nimbushuset och eventuellt andra fastigheter med köpcentret är också en möjlighet. Pusselbitarna går ju sedan att placera hur man vill.

– Egentligen borde ju inte just jag rita det här, småler Hannu Krook och tillägger att vad som skulle behövas är helt utomstående, neutrala experter som utgår från rent bord och planerar en ekonomiskt fungerande modell för centrum.

Hur goda idéer VBO eller någon annan aktör i staden presenterar bemöts de ju i allmänhet med konstaterandet att alla agerar med tanke på egna intressen.

– Visst talar jag också för vår egen del men det är ju av största vikt att gamla stadskärnan som helhet görs livskraftig, framhåller han och påpekar att för VBO handlar det om en 20 miljoners fråga.

– Så mycket har vi nyligen satsat här.

Viktigt val

Om hybridbygget på västra åstranden förverkligas som planerat då? Innebär det dödsstöten för gamla stadskärnan?

– Nej, svarar Krook vars uppgift i alla fall är att göra köpcentret så attraktivt som möjligt.

– Vi förhandlar med olika aktörer, både små och stora.

VBO hörde till dem som kom in med en anmärkning om den aktuella detaljplansändringen.

– En stormarknad och hotell på området är egentligen inte en så märkvärdig grej, också den nuvarande planen ger ju möjlighet att bygga en mindre matbutik och ett hotell, säger Hannu Krook.

Han påpekar att den viktigaste frågan i sammanhanget är om Borgå verkligen vill ha ett centrum till.

– Det är helt klart att gamla stadskärnan och västra åstranden inte uppfattas som ett enda centrum, avståndet mellan områdena är för stort. Staden är också i övrigt väldigt uppdelad vad handeln beträffar.

Krook räknar upp gamla stadskärnan, Gamla stan, Näse, som är en del av västra åstranden men ändå ett separat område, Östermalm, Kungsporten...

– Ganska många handelscentra för en liten stad som Borgå.

Prisma då?

I åratal har det talats om en Prismaenhet i Borgå och i ett skede fanns ju planer för Kungsporten. Något annat ställe har staden inte anvisat efter att Kungsporten föll ur spelet.

Vi kastar ut några förslag om var Prisma kunde byggas och ser var de landar.

– S-markets tomt i Näse? Mikrokulmas tomt i Östermalm? Den plats i Östermalm där VBO nu har bilhandel?

Hannu Krook medger att man funderat på en Prismabutik i Näse där S-market nu finns, men enda möjliga riktningen är då att bygga ut mot Tolkis och projektet blir väldigt dyrt. Östermalm har också varit på agendan, där har VBO ännu ingen matbutik alls.

– Vi bollar hela tiden med olika alternativ för framtiden men inga konkreta planer finns.

Handelslaget verkar också på andra håll i Östnyland och nyheter finns för exempelvis Sibbo och Lovisa.

– S-market i Lovisa renoveras för närvarande och här bygger vi också in ett bageri, där allting bakas från mjöl. Samma gäller för Söderkulla i Sibbo.

Det är alltså inte fråga om halvfärdiga produkter som bara läggs i ugnen.

– Det är en aning svårt att få fram budskapet om att brödet faktiskt bakas på stället. Väl hemburet håller det sig fräscht i 3-4 dagar.

Nickbyaffären ska renoveras och förstoras i år eller nästa år.

Borgå centrum är ändå den plats som kräver mest arbete i det här skedet och verkställande direktören påpekar att handelslaget är öppet för också okonventionella tankar och förslag.

Besvär formuleras

För tillfället sitter olika grupper i Borgå och formulerar sig kring besvär till förvaltningsdomstolen och den utökade byggrätten kommer att utgöra ett argument av många.

Socialdemokraternas Jaakko Jalonen hör till dem som krävt att det nya planförslaget förkastas. Han anser bland annat att ny konkurrensutsättning krävs på grund av att byggrätten plötsligt utökats med 60 procent.

– Jag är säker på min sak till 80 procent, men 20 procent är juristtillägg. Man vet aldrig hur saker och ting tolkas.

Han konstaterar att andra byggfirmor ju också var intresserade av byggprojektet då det ursprungligen konkurrensutsattes.

– Med var exempelvis YIT och SRV.

Värt att granska

Juristen Rasmus Ingman jobbar vid Kommunförbundets rådgivningsenhet för offentlig upphandling. Till hans arbetsuppgifter hör bland annat att ge råd i frågor som gäller detta område.

Då han får uppgifter om den aktuella processen i Borgå är den spontana reaktionen att ny upphandlingsomgång sannolikt behövs om det blir en ny plan med utökad byggrätt.

Ingman påpekar visserligen att eftersom han inte har granskat frågan i detalj, är det inte möjligt att komma med exakta svar.

– Men talar vi i allmänhet om projekt som redan konkurrensutsatts och situationen sedan förändras så att exempelvis just byggrätten utökas så här mycket, är en ny omgång nödvändig.

Han förklarar att lagen har skärpts, även om det också finns situationer då en större byggrätt kan godkännas.

– Det lönar sig absolut att granska läget juridiskt, råder han.

Mer läsning