Växthusbranschen i teknologisk brytpunkt

BESÖK. Statsminister Juha Sipilä, till vänster, besökte Robbes Lilla Trädgård på tisdagen. Robert Jordas pratar med Sipilä. Bild: Max Nyberg

Statsminister Juha Sipilä besökte Lindkoski på tisdagen för att bekanta sig med trädgårdsodlingens exportmöjligheter. Här samarbetar man nämligen med ett av världens största it-företag.

Mitt bland åkrarna i Lindkoski finns ett av Östnylands (och kanske Finlands) mest högteknologiska företag inom odlingsbranschen. Eller, egentligen två: ett mindre och ett väldigt stort – något som också föranledde ett besök av statsminister Juha Sipilä på tisdagen och Företagardagen i Finland.

Det var ungefär för ett år sedan som Lappträskföretaget Robbes Lilla Trädgård kom i kontakt med den japanska jätten Fujitsu. Det hela utmynnade i ett samarbete som nu förverkligas som ett bygge på 7 500 kvadratmeter. Grundstenen murades på tisdagen, där också Sipilä fick sätta handen i den våta betongen.

I helheten på totalt 7 500 kvadratmeter ingår 4 400 kvadratmeter odlingsyta som vertikalodling, vilket innebär Europas största anläggning. Omkring 3 600 kvadratmeter blir växthus.

– Där finns olika delar; växthuset som Fujitsu hyr, en egen vertikalodling och ett eget växthus, säger Robert Jordas som äger Robbes Lilla Trädgård.

Två miljoner

Jordas har också tidigare haft ministerbesök, senast 2013 när Carl Haglund var försvarsminister. Juha Sipilä har för sin del varit på väg till växthuset redan en tid för att prata om trädgårdsodlingens exportmöjligheter.

– Nu har vi tillfälle att briefa honom om vår näringsgren, säger Jordas inför träffen.

Efter besöket, där Juha Sipilä frågar nyfiket om teknologin och samarbetspartner, är det en tydligt nöjd statsminister som är redo att åka hem.

– Det är ett fint företag. Det är också fantastiskt att ett växthusföretag kan utnyttja så avancerad teknologi och att man vågar pröva på nytt i större skala. Det är intressant, säger Sipilä.

Han passade också på att kommentera samarbetet med Fujitsu.

– Det visar att det finns kunnande här.

Också automationsaspekten intresserade Sipilä, där han säger sig vara positivt inställd till möjligheterna som uppstår. Han tror också att teknologin skapar nya möjligheter och nya jobb.

– Automatiseringen gör att man i Finland kan jobba med sådant som inte varit möjligt tidigare. Man ska inte glömma att produktion alltid behöver människor, och automation ökar produktionen.

Miljoner krukor

Odlingen i Lappträsk pumpar ut fyra miljoner krukor med sallad och örter per år. Verksamheten är uppbyggd på två grundpelare: växthusodling och, tillsammans med Fujitsu, vertikalodling. Företagsjätten har investerat två miljoner euro i nybygget, och deras roll är att utveckla mjukvaran som styr automatiken som i sin tur styr klimatet innanför väggarna. Samarbetet med Robbes Lilla Trädgård sköts via företaget Fujitsu Greenhouse Technologies Finland som i nuläget sysselsätter två japaner med säte i Helsingfors.

Jordas räknar med att samarbetet skapar nya jobb med tiden, det kan bli aktuellt med omkring tio nya ansikten i personalen.

– Produkterna går sedan till försäljning via oss, vilket innebär ett behov av bland annat packare. Dessutom ska ju byggnaden byggas. Verksamheten ska vara i gång vid årsskiftet.

Ny teknologi

Även om idén med vertikalodling dök upp redan i början av 1900-talet är den nuvarande odlingsmetoden förhållandevis ny. Plantorna, i regel låga plantor som örter och sallader, får inte något naturligt ljus alls: i stället styrs allt från ljus till koldioxidnivåer via ett automatiskt system där Fujitsu ser sin mjukvara som en del av helheten. I princip är det möjligt att ha odlingarna i och kring stadskärnor, i allt från nedlagda fabriker till containrar. Till exempel finns motsvarande odlingar i Newark i USA – något som bland annat New York Times noterat.

Robbes Lilla Trädgård har haft en dylik odling i testsyfte i ett drygt år, även om den i praktiken redan blivit använd i den dagliga produktionen.

– Problemet är att de inte är lönsamma. Tekniken är dyr, och kunnandet finns inte riktigt där ännu. Vår odling är lite annorlunda ur den synvinkeln. Den är lönsam, annat är inte möjligt eftersom vi är så små.

Hittills är resultaten lovande: Jordas räknade med en ökning på 20 procent i effektiviteten. I stället fick man, precis som i Newark, mycket mer än det.

– Plantorna tycker om ett kontrollerat klimat. De växer bättre och snabbare än vi vågade räkna med.

Finns exportpotential

Samarbetet med Fujitsu har pågått i ungefär ett år. Jordas räknar också med att verksamheten utvidgas förhållandevis snabbt: överenskommelsen är att jobba i treårsperioder, varefter samarbetet får fortsättning om båda parter är nöjda.

– Det är intressant att en jätte som Fujitsu faktiskt investerar i trädgårdssektorn. Det händer inte varje dag, särskilt inte i Lindkoski. De ser att matproduktionen är framtiden, särskilt en urban produktion nära städer och till och med i städer. Där passar våra idéer bra ihop med deras.

Jordas ser förhållandevis stor utvecklingspotential inom trädgårdsodlingen. För tillfället har man ett samarbete i Florida, där man bygger ett automatiserat växthus vars energiåtgång i första hand går till nedkylning. I framtiden finns exportmarknaderna sannolikt i norra Europa, Ryssland, USA och ställen med extrema klimat.

– Vi har inget intresse av att bygga mera i Finland, utom kanske i annat format, som ultralokala lösningar. Andra marknader har större potential, särskilt där klimatet är extremt. Mellanöstern, med torka och hetta, är ett exempel.

Traditionella växthus är mer eller mindre automatiserade, och bygger på naturligt ljus utifrån. Automatiken har kontroll över bland annat temperaturer.

Växthusodling med vertikalodling innebär slutna utrymmen där man kontrollerar allt från ljus till koldioxidnivåer.

Det finns också anläggningar som kombinerar naturligt och artificiellt ljus.

Fujitsu utvecklar mjukvaran bakom automationen bland annat via samarbetet i Lindkoski.

Automatikens hårdvara, som exempelvis led-lampor och sensorer, är till största delen inhemsk.