Växande arbetslöshet märks i Lovisa – ungdomarna speciellt utsatta

Samira Al-Far koordinerar det uppsökande ungdomsarbetet i Lovisa. I bakgrunden syns ungdomshuset Forum. Bild: Peik Henrichson

Samira Al-Far ser på nära håll hur ungdomarna i Lovisa mår. Hon koordinerar det uppsökande ungdomsarbetet i staden.

Den senaste statistiken från Arbets- och näringsministeriet visar att arbetslösheten växer snabbast i Nyland, och av de nyländska kommunerna har Lovisa drabbats hårdast, nästan 17 procent av arbetssty...