Vattnet som källa till minnen och sinnesstämningar

Tanken med utställningen Vattnet förtäljer är inte att servera färdiga sinnesintryck. I stället vill de tre konstnärerna försätta besökarna i en stämning som lockar fram deras egna personliga intryck och upplevelser.

På den bortre väggen projiceras en bild av en träspång som löper genom en våtmark. En kvinna klädd i blått kommer gående längs spången, sträcker ut sina händer och börjar röra sig till den spröda kantelemusiken. En röst beskriver vattnets olika tillstånd i atmosfären, på ett silkestyg visas en bild på vattendroppar som faller på en fönsterruta med en skog som bakgrund. Plötsligt rullas en aluminiumfolie ut på golvet och den förvandlas till träspången genom våtmarken. Konstnären Päivi Järvinen dansar längs med den med samma rörelser som på videon.

Det här är ett smakprov på de performanser som är en del av utställningen Vattnet förtäljer som arbetsgruppen Nordligt vatten bestående av Päivi Järvinen, Leena Häkkinen och Timo Väänänen skapat.

– Vi har alla minnen relaterade till vatten. Vi har alla simmat och har alla någon gång blivit våta i regnet. Våra kroppar består till största delen av vatten och den gröna naturen skulle inte existera om vattnet inte fanns, beskriver Järvinen bakgrunden till utställningen som tar sig an sitt tema på ett tvärkonstnärligt sätt.

Konst och vetenskap

Till helheten hör förutom performanser och videor även bilder, dikter, föremål och ljudberättelser. Vattnet förtäljer skapades ursprungligen för Pitsku kulturkyrka i Sockenbacka 2015 men utställningen har också visats på Luopiois konstsommar 2016.

– Det här är ett rörligt projekt och utställningen får sin slutliga form av platsen där den visas, säger Timo Väänänen, som bland annat har hand om kompositionerna, videorna och bilderna.

I Borgåversionen är kopplingarna till staden många. Till exempel är videon med våtmarken filmad vid fågeltornet på Svinö.

– Vi har också gjort en ljudberättelse där två äldre Borgåbor, Vuokko och Paavo Anttila berättar om sina erfarenheter av vatten. En annan ljudberättelse handlar om en fiktiv fyrvaktare på fyren på Glosholm som byggdes på fel ställe på 1830-talet, säger Leena Häkkinen som själv är från Borgå.

Utställningen har fått understöd av Konestiftelsens program för att kombinera konst med vetenskap. Det är fram för allt den inbjudna gästen, meteorolog Laura Riuttanen från Helsingfors universitet, som representerar det vetenskapliga. Det är hennes röst man hör i filmen där hon beskriver vad hon ser på Nasas klimatkarta.

– Päivi träffade mig när jag höll en kurs på Medborgarinstitutet i Helsingfors och hon ville att jag skulle komma med i projektet och ha hand om den vetenskapliga delen, säger Riuttanen.

Det är också hon som skrivit orden till allsången Vattnets tillfälliga former som Väänänen arrangerat till melodin Väliaikainen.

– Förhoppningsvis blir det enklare att komma ihåg olika fenomen när beskrivningen av dem kopplas samman med en melodi, säger Järvinen.

Nordiskt samarbete

Väänänen, Häkkinen och Järvinen är alla fria konstnärer som arbetar i olika sammansättningar, men enligt Väänänen är det deras gemensamma intresse för genreöverskridande konst som förde dem samman i gruppen Nordligt vatten.

– Intresset för improvisation är en annan sak som förenar oss, tillägger Järvinen.

Som man kanske kan sluta sig till av namnet på arbetsgruppen Nordligt vatten har trion siktet inställt på utställningar även utanför landets gränser.

– Vi vill göra liknande vattenrelaterade projekt även i de andra nordiska länderna. Vattnet förtäljer är den finländska delen och jag hoppas vi kan bygga upp utställningar med en annan infallsvinkel på samma tema i de andra länderna, gärna tillsammans med lokala gäster, såsom Laura i det här projektet.

Vattnet förtäljer

Utställningen i Galleri Gamla Kaplansgården, Mellangatan 13 i Borgå, pågår fram till den 1.4.

Öppet tisdag–söndag, klockan 10–16.

De audiovisuella performanserna visas den 11.3 klockan 13 och 15 samt den 1.4 klockan 13 och 15.

Fritt inträde.