Vattnet kloreras i Sannäs

I samband med övervakningen av råvattnet har man hittat förhöjda mikrobhalter vid vattentaget i Sannäs i Borgå.

Vid Sannäs vattentag desinficeras vattnet kontinuerligt med en UV-anläggning. Borgå vatten meddelar att man på torsdagen även började klorera vattnet som levereras till kunderna. Det är en säkerhetsåtgärd så att vattnets kvalitet kan säkras även om UV-anläggningen drabbas av störningar.

De rikliga regnskurarna efter den torra sommaren har orsakat avvikelsen i råvattnets kvalitet. I det utgående vattnet har inga kvalitetsavvikelser konstaterats och inga störningar har förekommit i UV-desinfektionsanläggningen. Det vatten som levereras till kunderna är normalt hushållsvatten, men kloreringen kan orsaka lindrig smak eller lukt av klor i vattnet i stadens östra delar.