Vattnet i Borgå kan användas normalt

FARAN ÖVER. Borgåborna och Askolaborna kan lugnt använda kranvattnet igen. Bild: Kristoffer Åberg

Hälsoskyddsmyndigheten i Borgå meddelar att vattnet igen kan användas helt normalt.

Uppmaningen att koka vattnet gavs den 3 januari när E.coli-bakterier, som härstammar från avföring, konstaterats i ett myndighetsprov som tagits från Kvarnbackens vattentorn dagen innan. Uppmaningen gällde en stor del av Borgå och en del av Askola.

Hälsoskyddsmyndigheterna har dagligen tagit vattenprover från olika delar av vattenledningsnätet, från vattentäkterna och vattentornen sedan den 3 januari. I de vattenprover som tagits under de senaste dagarna har inga tecken på avföringsbakterier påträffats.

För säkerhets skull togs prover från Kvarnbackens vattentorn den 3 januari också för analyser av avföringsrelaterade sjukdomsalstrande kampylobakterier och virus. Analyserna blev klara i dag, tisdag, och enligt resultaten fanns det inga kampylobakterier, norovirus eller sapovirus i proverna. Hälsotjänsterna har inte heller konstaterat någon ökning av antalet sjukdomsfall.

Det finns alltså inga grunder att misstänka att vattnet skulle medföra någon sanitär olägenhet för användarna. Därför kan uppmaningen att koka vattnet upphävas. Borgå vatten fortsätter att utreda orsaken till problemet och hälsoskyddsmyndigheterna fortsätter att ta vattenprover från vattentornen, vattentäkterna och vattenledningsnätet enligt en ökad provtagningsfrekvens.

Den provisoriska distributionen av dricksvatten upphör i dag, tisdag klockan 16. ÖN.

Mer läsning