Vattnet avstängt i Saxby på grund av att en ledning sprungit läck

Bild: Kristoffer Åberg

En vattenledning har sprungit läck vid korsningen av Gamla Saxbyvägen, Nickarsvägen och Vatajavägen. Åtminstone delar av Saxby är nu utan vatten. Problemet åtgärdas och vattendistributionen borde fungera ännu i dag.

Reparationsarbetena på vattenledningen har börjat och beräknas dröja till 16.00, meddelar Borgå Vatten.

Vatten kan hämtas från vattenkärror som placeras längs Gamla Saxbyvägen mellan Kaupbackagränden och Vatajavägen.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten, som rostigt och grumligt vatten eller luft i vattenledningen, förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Man ska låta vattnet rinna en stund tills det är klart.

En karta över området där vattnet är avstängt finns på Borgå stads webbplats under Borgå Vatten.

Mer läsning