Vattenstomlinje grävdes sönder i Sibbo

Vid bygget i korsningen av Nickbyvägen och Mårtensbyvägen grävdes stomvattenlinjen av på onsdagen.

På grund av incidenten var vattentrycket lågt i Nickby, Borgby och Hindsby, och i Södra Sibbo uppmanades det att begränsa vattenbruket. Vattenläckaget reparerades senare på eftermiddagen, och vattentrycket normaliserades.

Som följd av reparationsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.

Mer läsning