Vattenskyddet ska förstärkas genom samarbete – större ansvar från kommunerna önskas

Genom att samarbeta hoppas vattenskyddsföreningarna i Nyland kunna säkra mer finansiering. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Ett nytt projekt samlar alla vattenskyddsföreningar i Nyland. – Vi kan dela med oss av våra tillvägagångssätt som fungerar bra, säger Juha Niemi på Föreningen för vatten- och luftvård i för Östra Nyland och Borgå å.

I våras påbörjades projektet för Nylands vattenrestaureringsnätverk. Projektet är ett samarbete mellan de olika vattenskyddsföreningarna i Nyland. Vad det kommer att gå ut på i praktiken är ännu inte...