Stor vattenläcka vid Vårbergavägen – vatten har runnit in i källare

VATTEN. Läckan är mest uppenbar på ett område inom Vårbergavägen, Gördelmakaregatan och Buntmakaregatan. Bild: Robin Repo

En huvudvattenlinje har sprungit läck vid Vårbergavägen 5, uppger räddningsverket. Delar av Vårbergavägen stängs av medan arbetena pågår.

Räddningsverket uppger att läckan kan orsaka problem i trafiken, och att det finns enheter från såväl räddningsverket som vattenverket på plats. Ögonvittnen berättar för ÖN att läckan är tillräckligt stor för att synas tydligt, och att det rinner in vatten i huskällare i närheten. Den finns också på en plats där vattnet rinner nedåt, vilket orsakar svår halka.

SKADOR. Vatten har runnit in i två hus i närheten. Bild: Robin Repo

Peter Ekstam, arbetschef på Borgå vatten, säger att situationen är komplicerad eftersom det är svårt att stänga röret. Han bekräftar också att vattnet tagit sig in i två huskällare.

– Det har frusit, så vi har inte lyckats få röret avstängt. Det är en stor läcka, den syns tydligt. Det har runnit in mycket vatten i en källare, och lite mindre i en annan, men jag tror inte att det finns risk att ytterligare hus drabbas av samma sak.

BAKGÅRD. Stora mängder vatten har runnit ner på den här gården. Bild: Robin Repo

I samband med arbetena kommer man att stänga av delar av Vårbergavägen kring Buntmakaregatan. I nuläget ska inga hushåll vara utan vatten.

– Läckan i sig har inte orsakat problem med vatten till hushållen, och om det är det rör som vi tror att det är så blir det inte ett problem. Men det ser vi när vi fått det avstängt. Det finns ett större rör på 300 millimeter, och det är sannolikt det som läcker.

Läckan är mest uppenbar på ett område inom Vårbergavägen, Gördelmakaregatan och Buntmakaregatan.

Efter reparationsarbetena kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma i närheten av läckan under några dygns tid. Kunderna ombeds låta vattnet rinna en stund tills det är klart.

Bild: Robin Repo

Mer läsning