Vattenläckor i Borgå under veckoslutet

Två vattenläckor uppstod på veckoslutet – en i Pepot och en i Ölstens.

En vattenläcka uppstod på Godsägarvägen på söndagen. En del av Pepot blev utan vatten, och vattenkärror hämtads till området. Godsägarvägen stängdes för trafik mellan Bondens väg och Torparvägen.

På söndagskvällen uppgav man att reparation av läckan har påbörjats men tar längre tid än beräknat, och att det kan dröja till morgonen att bli färdig.

På lördagen uppstod en annan läcka på Småindustrivägen i Ölstens. Där blev delar av Ölstens och Munkberget utan vatten. Omkring klockan 11 uppgavs att läckan är reparerad och trycket är på igen. Sköljning av nätet pågår.

Störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) kan förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.

Mer läsning