Vattenläckan skadade två hus, några hus blev utan vatten under dagen

LÄCKA. Vatten strömmade in i två källare i närheten. Bild: Robin Repo

Tisdagens vattenläcka vid Vårbergavägen 5 har reparerats. Det spruckna röret orsakade vattenskador i två hus, och ett antal hushåll var utan vatten i några timmar.

En större rörläcka uppstod på Vårbergavägen på tisdagsmorgonen. Räddningsverket uppgav tidigt att läckan kan orsaka problem i trafiken, och att det fanns enheter från såväl räddningsverket som vattenverket på plats.

Läckan var tillräckligt stor för att synas tydligt, och den fanns på en plats där vattnet rinner nedåt, vilket orsakade svår halka.

Peter Ekstam, arbetschef på Borgå vatten, beskriver på tisdagsmorgonen situationen som komplicerad eftersom det är svårt att stänga röret. Han bekräftar också att vattnet tagit sig in i två huskällare. Gatan stängs ocskå av för trafik.

– Det har frusit, så vi har inte lyckats få röret avstängt. Det är en stor läcka, den syns tydligt. Det har runnit in mycket vatten i en källare, och lite mindre i en annan, men jag tror inte att det finns risk att ytterligare hus drabbas av samma sak.

VATTEN. Gatan stängdes delvis av under reparationsarbetena. Bild: Robin Repo

På onsdagsmorgonen, ett dygn senare, summerar Ekstam läget. Facit är att ett egnahemshus fick omkring en halv meter vatten i källaren, ett annat lite mindre. Två höghus och två egnahemshus fick vara utan vatten i fyra eller fem timmar.

– Skadorna i de två egnahemshusen är ungefär lika stora, trots att det handlade om olika mängder vatten. Det är Borgå vatten som tar ansvaret i fall som det här. Vi bytte oljepannan i ett av husen, till exempel.

Ursprungligen hade man räknat med att läckan hade uppstått i ett större rör, något som hade betytt att vattentillförseln hade fungerat som normalt.

– Det visade sig ändå att det var ett mindre rör som spruckit, och därför blev några hushåll utan vatten, säger Ekstam.

Mer läsning