Varuboden-Osla stödjer föreningar med stor summa

FÅR PENGAR. Wallmokören jubilerade i fjol när kören fyllde 45. Bild: Jenna Emtö

En lång rad organisationer tilldelas stöd från Oslas kampanj Egna området till godo.

Publikomröstningen för Varuboden-Oslas kampanj Egna området till godo avslutades den 23 oktober och resulterade i över hundra nya donationsmottagare som tilldelas sammanlagt 175 000 euro. Bland mottagarna finns allt från barnskyddsförbund till pensionärsorganisationer och miljöarbetare.

I publikomröstningen utmärkte sig Pro Inkoos sociala hundpark mest. Näst flest röster fick undervisningsträdgården Työryhmä opetuspuutarha Kangas&Palasmaa i Lovisa. På tredje plats kom Porvoon Maatalousnaiset med sina julhälsningar till områdets ensamma och åldringar. Sjöscoutkåren Fribytarna i Borgå kom på fjärde plats.

Utöver publikomröstningen valdes donationsmottagare också ut direkt utifrån ansökningarna. Besluten fattades av arbetsgrupper som bestod av lokala representanter för ägarkunderna. Utgångspunkten var att alla områden får ta emot donation.

Exempel på östnyländska mottagare är Wallmokören i Lappträsk (750 euro), Työryhmä Opetuspuutarha Palasmaa&Kangas i Lovisa (11 435 euro via publikomröstningen), Sjöscoutkåren Fribytarna i Borgå (10 464 euro via publikomröstningen) och föreningen Sibbo byggnadstradition i Sibbo (1 000 euro).

Mer läsning