Varuboden-Osla känner sig förfördelad

NY KARTA. Borgå stad har i rask takt gjort en ny skiss för att åskådliggöra hur Citymarket- och hotellbyggnaden vid ån och Oslas gamla förslag till Prisma vid Tolkisvägen placerar sig med tanke på centrumområdet, som på kartan är rött. Man ser att en väldigt liten del av Prismakomplexet (t.v.) skulle ha legat inom detta område. En stor del av Citymarket (t.h.) finns i centrum. Bild: KONTIO MAIJA-RIITTA

Varför får Kesko bygga på västra åstranden när Osla (numera Varuboden-Osla) inte fick göra det i början av 2000-talet? Var finns rättvisan, undrar handelslaget i sin anmärkning mot förslaget till ny plan för Konstfabrikens strandområde.

Borgå har fått in 29 anmärkningar om förslaget till stadsplaneändring för Konstfabrikens strandkvarter. De ligger nu hos planläggaren Pekka Mikkola.

– Mängden är nog ovanligt stor med tanke på att det är fråga om ett litet område utan privata markägare, konstaterar han.

Mängden anmärkningar och undertecknare återspeglar givetvis ett stort missnöje med planerna.

– I stort är det samma personer, företag och organisationer som protesterade i somras som nu gör det på nytt och man använder sig också av samma argument som tidigare, fortsätter Mikkola som hade hoppats att de justeringar staden gjort och de svar som serverats på diverse frågor sedan skisstadiet, skulle ha gillats av en del.

Men så verkar det alltså inte vara.

– Antingen har man inte förstått våra svar eller då anser man bara att det inte går att bygga en affär på den här platsen, säger han.

VBO ryter till

En av de många anmärkningarna har författats av Varuboden-Osla, egentligen är det fråga om precis samma text som handelslaget kom in med i somras. Det nya nu är att VBO och verkställande direktören Hannu Krook inte anser sig ha fått stadens svar på frågan om likställdhet.

VBO konstaterar i sin anmärkning att Osla för flera år sedan ville bygga en Prisma-affär intill S-market i Näse, närmare bestämt vid Tolkisvägen. Den föreslagna byggnaden skulle helt ha ersatt den dåvarande S-butiken, som var mindre än den nuvarande. Enligt VBO skulle det nya affärskomplexet bara delvis ha legat utanför centrumområdet.

Staden sade ändå nej och beslutade sig för att stormarknader ska byggas i Kungsporten.

Krook framhåller att en av stadens motiveringar då var att Prisma delvis skulle ha byggts utanför området för centrumfunktioner och en sådan lösning var inte möjlig.

Nu anses det vara fullt möjligt med ett Citymarketkomplex som också delvis befinner sig utanför det nämnda området.

– Enligt vår mening är detta orättvist och oskäligt. Enligt likställdhetsprincipen borde alla parter behandlas lika, oavsett tid och rum, konstaterar han.

Kan inte jämföras

Pekka Mikkola säger att man inte kan jämföra Prismaprojektet med dagens byggprojekt.

– Osla ville bygga en 10 000 kvadratmeters affär vid Tolkisvägen, på den tiden bestod S-market i Näse av 4 000 kvadratmeter. Den förstorade S-marketbutiken är på 7 700 kvadrat och den Citymarketaffär som planeras vid Konstfabriken har 7 000 kvadratmeter.

Han medger att en del av det planerade hybridbygget kommer att ligga utanför centrumområdet.

– Vi har diskuterat saken väldigt noga med Närings-, trafik- och miljöcentralen och största delen av Citymarket kommer att finnas inom centrumområdet. Prismaprojektet igen skulle nästan helt och hållet ha byggts utanför detta område.

Pekka Mikkola påpekar att till en affär i ett centrumområde ska hälften av kunderna kunna promenera eller cykla.

– Den planerade stormarknaden fyller detta krav. Det hade en affär vid Tolkisvägen inte gjort.