Vart försvann brevlådan?

Posten har avlägsnat ett antal brevlådor i sommar. Enligt Östnyland 22.6.2017 säger regionchef Jukka Sauramäki, att man avlägsnar de lådor som bara används mycket sporadiskt.

Det här är ett påstående som inte stämmer. Postlådan vid Ånäsgatan försvann trots att den användes flitigt. Själv använde jag den flera gånger i veckan och ofta var den proppfull. Vidare säger Jukka Sauramäki att man rensar i första hand i tätorterna då det redan är så långt mellan postlådorna på glesbygden. Det oaktat försvann också postlådan i Veckjärvi i juni.

Christer Sundman Borgå