Värna om välfärdssamhället

Regeringen Marin har skridit till snabba åtgärder genom att bland annat höja företagsfinansiären Finnveras garantibefogenheter för att hindra att företag går i konkurs.

Forskningschef Maria Vaalavuo vid Institutet för hälsa och välfärd analyserade i en debattartikel i Helsingin Sanomat (3.4) hur coronavirusepidemin påverkar olika befolkningsgrupper på olika sätt. De som tillhör de lägre socioekonomiska grupperna har i genomsnitt mera vanliga sjukdomar, vilket ökar risken för att de drabbas av allvarliga symtom om de smittas av coronaviruset. De är också i allmänhet arbetstagare som inte kan arbeta på distans eller undvika närkontakter under arbetsdagen.

Stängningen av skolor kan också öka ojämlikheten mellan barn. I alla familjer får inte barnen hjälp med distansundervisningen. I värsta fall saknar barnet en lugn eller till och med trygg plats att göra skoluppgifter. Avsaknaden av den dagliga skolmåltiden lämnar många barn hungriga. Det är mycket välkommet att Borgå stad nu förbereder utdelning av skolmåltider till behövande (ÖN 3.4).

För småföretagare inom servicebranschen är situationen akut. Matbutikerna upplever exceptionellt goda tider när alla äter mera hemma, men alla andra små företag står inför en kassakris. Regeringen Marin har skridit till snabba åtgärder genom att bland annat höja företagsfinansiären Finnveras garantibefogenheter för att hindra att företag går i konkurs. Det har också gjorts flera medborgarinitiativ för att stöda företagen. Jag blev väldigt glad när jag läste om Sofia Antmans Facebook-grupp "Pelastetaan yhdessä Porvoon yritykset".

Vaalavuos poäng var att jämlika samhällen är bättre rustade att klara av epidemin och hantera dess allvarliga ekonomiska konsekvenser. Det finländska välfärdssamhället skapar trygghet i dessa omvälvande tider. Jag är hoppfull att det finns en ljus framtid efter coronakrisen, men det är viktigt att vi värnar om välfärdssamhället och jämlikheten även framöver.

Mikael Hiltunen, Borgå

Mer läsning