Värmerekordet för januari kan slås – "Atlantens värmepump kan höja temperaturen till över 10 grader"

På tisdag och onsdag kan det bli storm och översvämningar i sydvästra Finland. Hård västlig vind kan också föra med sig värme från Atlanten och leda till alla tiders värmerekord för januari. Bild: Pxhere

Polarvirveln ger upphov till kraftiga västliga vindar som för Atlantens värme till Finland.

Onsdag ser ut att bli vinterns varmaste dag, skriver Forecas meteorolog Markus Mäntykannas i ett blogginlägg. Temperaturerna kan stiga till över tio grader på Åland och vid sydvästkusten och närma sig alla tiders värmerekord för januari: 10,9 grader. Rekordet uppmättes i Jomala på Åland 1973.

– Atlantens värmepump blåser in en ovanligt stor portion vintervärme på onsdag, skriver Mäntykangas.

Han beskriver det som exceptionellt om temperaturen stiger över 10 grader också på fastlandet. Motsvarande temperaturer har inte uppmätts många gånger i januari.

På tisdag och onsdag kan det bli storm då den västliga vinden drar in över landet. Den konstanta vinden trycker också in vattenmassorna, vilket i kombination med regn kan leda till översvämningar längs kusten.

Mäntykangas förklarar det varma vintervädret med polarvirveln som uppstår kring nordpolen under vintern. I år har den lett till ovanligt kraftig vind västerifrån. Hur vintern fortsätter beror i hög grad på polarvirveln.

Mer läsning