Värmen sätter hemvården på prov - Borgå stad ber anhöriga om hjälp

Värmen har fört med sig mycket extra arbete för hemvården i Borgå. Bild: Arkiv/Fredrika Sundén

Den exceptionellt varma sommaren har varit utmanade för hemvården i Borgå. Det har också blivit allt svårare att rekrytera ny arbetskraft inom äldreomsorgen.

Den långvariga värmen sätter press på både äldre människor och hemvårdarna som tar hand om dem. Borgå stad påminner om att anhöriga kan hjälpa till med att se till att de äldre får tillräckligt att dr...