Världsträd inspirerar Careeria-studerande

KUNSKAPSKÄLLA. Borgåskulptören Jarmo Vellonens Världsträd, som finns i Careerias aula, är utformat på härdat glas med sandblästringsteknik. Kunskap, inlärning och informationsspridning är tematiken som går igen i trädstammen, grenarna och lövverket. Bild: Jouko Vatanen

Borgåkonstnären Jarmo Vellonens senaste verk Världsträdet pryder utbildningsanordnaren Careerias nya komplex vid Hästskogatan på västra åstranden. Kunskap, information och inlärning har inspirerat konstnären.

Jarmo Vellonens Världsträd är integrerat i aulabygget och verket skapat på härdat glas med sandblästringsteknik. Konstverket, som finns i Careerias i aulan på Hästskogatan i Borgå, fungerar dubbelsidigt och det är möjligt att uppleva konstverket både från byggnadens in- och utsida.

Världsträdet är upplyst, men utöver det ändrar verkets stämning beroende på den naturliga belysningen – tiden på dygnet och även årstiden skapar olika effekter. Glasverket utgör en kontrast till byggnadens arkitektoniska formspråk, och trädets organiska former och materialets genomskinlighet skapar ett luftigt komplement till själva huskroppen.

Trädet i sig är en gammal symbol för tillväxt och kunskap, och Jarmo Vellonens tanke är att verket ska symbolisera läroanstaltens internationalitet och tvärvetenskaplig inlärning. Den stora trädstammen och rötterna är en sinnebild för kunnande och informationstörst, medan grenarna som växer från stammen står som symbol för inlärning och informationsspridning.

De knotiga grenarna förgrenar sig i ett spretigt lövverk som föreställer kunskapens mångsidighet. Mellan bladen har skulptören placerat ut flera olika fågelarter som får symbolisera alternativa inlärningssätt och studievägar.

Jarmo Vellonens Världsträd är tillverkat år 2018. Det är 3,80 centimeter brett och 2,80 centimeter högt medan glaset i sig är 6 millimeter tjockt.

Skulptören Jarmo Vellonen bor och arbetar i Borgå och har ställt ut både i Finland och utomlands sedan 1979. Vellonen arbetar fördomsfritt med olika tekniker och material, utöver skulpturer och installationer gör han även gravmonument och inredningselement med sandblästringsteknik – det som Världsträdet är ett exempel på.

Mer läsning