Varje dag är en fest, för någon

LIVETS TRÄD. Trädet väntar ännu på Vårbergaelevernas dekorationer. Från vänster Susann Hartman, Ellu Öhman och sittande Milena Parland.Bild: Kristoffer Åberg

Alla kulturer och religioner har sina egna fester, där en del av ritualerna kan kännas främmande och nya, men där mycket också är lika, oberoende av religion eller geografi.