Varje barn har rätt till en trygg och smidig skolväg

"I de fall där en tjänsteman bör göra en tolkning, skall tolkningen alltid vara till barnets fördel. Varje barn skall ha rätt till en trygg skolväg."

Skolorna börjar nästa vecka. För många börjar ett helt nytt kapitel i vardagen, förskola eller en ny klass. En stor del av en trygg och smidig skoldag är skolskjutsar som är smidiga, trygga och mänskliga. Under de senaste veckorna har vi fått läsa i tidningarna och i sociala medier att fungerande skjutsar är något som Borgå inte kan vara stolt över. Det är inget lätt pussel att lägga ihop, det förstår alla. Men pusslet måste fungera, det är ett måste! Lika viktigt är att familjerna i god tid, på ett klart och tydligt sätt får detaljerad information om skjutsarrangemangen.

Ett lågstadiebarn kan inte ha fler olika etapper på sin skolväg. Även om dessa etapper i sig fyller principerna om skolskjutsarna är det omänskligt att tänka sig att färden består av flera delar som dessutom varierar de olika dagarna. Det finns för många riskfaktorer som kan leda till att tidtabellen inte håller och att ett barn står ensamt vid en farlig väg. Som väg kan även räknas enbart officiella vägar med uppehåll året om.

Ett barn kan inte gå längs en farlig väg. I principerna för skolskjutsar står att ett barn kan vid enskilda specialfall gå 250 meter längs en farlig väg. Det betyder inte att man automatiskt skall behöva göra det. Besluten om skolskjutsar måste göras till fördel för barnet, beslutet måste grunda sig på att skolvägen är trygg. Att använda Koululiitu-programmet är missvisande, och programmet måste ersättas av andra verktyg. Programmet tar inte i beaktande den enskilda vägens karaktär.

När det gäller förskolan kan konstateras att om ett förskolebarn inte använder vårdtimmar utan bara sina fyra förskoletimmar, är barnet berättigat till skjuts. Det här har testats i flera kommuner och i dessa fall har Högsta domstolen bestämt att barnet har rätt till skjuts. Men i Borgå har det inte förverkligats.

Principerna för skolskjutsar är uppgjorda av bildningsnämnden. Hur noga man än gör upp principer finns det alltid rum för tolkning. I de fall där en tjänsteman bör göra en tolkning, skall tolkningen alltid vara till barnets fördel. Varje barn skall ha rätt till en trygg skolväg.

Hanna Lönnfors (SFP) medlem i bildningsnämnden, fullmäktigeledamot (SFP) Elin Blomqvist-Valtonen medlem i stadsstyrelsen, fullmäktigeledamot (SFP)

Mer läsning