Varje barn borde få sitta i famnen och bli läst för

Bild: Kristoffer Åberg

På bussen från Helsingfors till Borgå sitter en ung tjej försjunken i en bok. En tjock bok, en riktig tegelsten. Världen runt henne har slutat att existera och det syns att hon har sugits in i en helt annan verklighet.

Runt omkring i den fullsatta bussen sitter alla vi andra och tittar på våra mobiltelefoner.

Alla tycker inte om att läsa böcker. Man är inte en sämre människa för det. Men det råder inga tvivel om läsandets goda effekter, och allra bäst är det om man får vänja sig vid det skrivna och berättade ordet redan som barn.

Forskning visar att högläsning utvecklar barnets läsförståelse och ordförråd, en god läsförståelse är grunden för inlärning. Framför allt ger det barnet förmågan att tänka och lösa problem.

Tyvärr visar undersökningar att allt färre föräldrar läser högt för sina barn. Enligt forskare Päivi Heikkilä-Halttunen (Yle 14.10.16) läser endast en fjärdedel av dagens föräldrar högt för sina barn. När hon säger att det hör till ett barns grundläggande rättigheter att få höra på högläsning kan man inte annat än hålla med.

Visst känns kraven på föräldrar ofta kännas omåttliga. Det är så mycket som barnen "borde" göra; sporta, spela instrument, sköta skolan. Det känns som att tiden inte räcker till. Dessutom vill barnen hellre ägna sig åt sin telefon, och föräldrarna vill också surfa på sin telefon. Hur ska man hitta tid för att läsa högt också?

En kvart om dagen. Mer än så behövs inte. Alla vi som har haft barn i skolan har någon gång fått hem förbundet Hem och Skolas broschyr om varför det är så viktigt att läsa för barnen. Meningen är att barnet eller föräldern läser högt för varandra minst en kvart varje dag.

Kampanjen riktar sig också till daghem och skolor. Daghemspersonalen måste ges tid för att läsa för och med barnen, skolan ska satsa på digital undervisning men och också stimulera barnens läslust. Biblioteken ska vara öppna för barn, det ska finnas att bra utbud på böcker och service. Man får inte skära i bibliotekens verksamhet i en allmän spariver.

Även om det grundläggande ansvaret ligger hos föräldrarna, behövs daghem och skola för att förstärka läsförståelsen och stödja de barn som inte har det så bra förspänt hemma med engagerade föräldrar. Biblioteket, ett litterärt vardagsrum, är en omistlig del av vår välfärdssamhälle som kan utnyttjas mycket mer.

Precis som med all litteratur finns det kvalitetsskillnader. Det nya Runeberg Junior-priset, som har instiftats av tidningen Östnyland och Borgå stad, fungerar som en kvalitetsstämpel. Juryn läste över 130 inhemska böcker som kommit ut under 2016, valde de nio bästa och just nu läses de böckerna av barnjuryr på daghem och i skolor. I februari vet vi vilka fyra som gillades mest av barnen, och regissör Saara Cantell utser vinnaren.

Behöver Finland ytterligare ett litteraturpris, finns det utrymme för fler priser, frågade den finska lokaltidningen när Runeberg Junior-priset offentliggjordes i höstas.

Svaret på båda frågorna är entydigt ja. Runeberg Junior-priset ger barnlitteratur en större synlighet, och prissumman på 10 000 euro signalerar att barnböcker är betydelsefull litteratur, precis som böcker för vuxna.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland