Varför utbildas inte audionomer på svenska?

Temat för Världshälsoorganisationens internationella hörseldag den 3 mars var hörselvård för alla. Den finländska hörselvården och speciellt hörselvården på svenska har redan i flera år lidit av brist...