Varför tiga om verkligheten?

Från makthavarnas håll verkar en ansvarsfullare strålningspolitik inte vara att vänta.

Telekomindustrin har tagit herraväldet över vår natur, våra boendemiljöer och därmed också över vårt fysiska och psykiska välbefinnande. För självfallet har utbredningen av sändarantenner hälsokonsekvenser för befolkningen.

Inte ens i våra sovrum undgår vi mikrovågsbestrålningen ifall vi inte försett oss med skyddsmaterial som utestänger den. Ska det vara så i fredstider?

Skaderiskerna är enorma, men den intet ont anande allmänheten använder de trådlösa grejorna mer och mer då de ansvariga inte ger ärlig information. Det går visserligen att stänga av apparaterna, men sändarantennerna är en annan sak.

Ju mera man exponeras desto större hälsorisk. Avgörande är anhopningen.

Vårt försvar bryts ned redan i det nuvarande strålningsläget, men blir 5G verklighet är det rena dödsstöten för folkhälsan, varnar forskarna.

5G-pådrivarna ser tydligen mera antenner och mera strålning som en eftersträvansvärd teknologiutveckling. Hur kan något så människofientligt vara under planering? Farlig strålning och klent omdöme är en skrämmande kombination.

Vad säger våra strålsäkerhetsmyndigheter? "Inget skäl till oro", det har vi hört länge nog. Att strålsäkerhetscentralen Stuk tiger, alternativt desinformerar i strålningsfrågorna i allmänhet, är inte bara ansvarslöst, utan det strider naturligtvis mot lagen. Om 5G får grönt ljus av Stuk – kan man inte tala om en strålsäkerhetsmyndighet.

Regeringen då? Den säger sig lita på Stuk, som ju alla vet att främst ser till industrins intressen.

"Den heliga industrin" betyder pengar i statskassan, men i förlängningen kan telekomindustrin stå landet dyrt, om inte annat så i mänskliga tragedier.

Från makthavarnas håll verkar en ansvarsfullare strålningspolitik inte vara att vänta. Beslutsfattarna på alla nivåer tiger, bakom stängda dörrar diskuteras mobilstrålningen, men vore inte transparens äntligen ett måste? Vi lever ju inte i Nordkorea utan i ett demokratiskt samhälle om än duktigt naggat i kanterna av den mäktiga telekomindustrin som gagnas av undansmusslandet, vilket tyvärr folket inte gör.

Över 20 000 publicerade rapporter belyser sambandet mellan mikrovågsstrålningen och den iögonenfallande ohälsan som grasserar i de högteknologiska samhällena. De 70 000 unga som i vårt land lever utanför samhällets nätverk har hoppat av skolan och syns inte som arbetssökande. "De finns inte." De lever i den digitala overkligheten och mår jättedåligt.

Beteendestörningar och emotionella störningar liksom den aggressiva sköldkörtelcancern – hjärnlymfom drabbar i en ökande grad de unga. It-ruschen riktar sig ju speciellt till den unga generationen. Den sinande orken förekommer i alla åldrar.

Nokias före detta vd Jorma Ollila lär i en paneldiskussion nyligen sagt att teknologin fått enbart gott till stånd för de unga. Hur verklighetsfrånvänd kan man bli? Den tyska läkaren och professorn i psykiatri Manfred Spitzer: "Jag kan inte förstå hur vi kan lägga våra barns hälsa och välbefinnande i händerna på Apple, Microsoft, Samsung med flera. Det är ett brott att sätta skärmar framför barnen."

Ja, den uppkopplade barnahjärnan – hur ska den klara sig?

Teknologie doktorn i datavetenskap Robert J. Szczerbas citat: "Kommer vi om femtio eller hundra år att se tillbaka på hur wifi (varumärket för Wlan, det lokala trådlösa nätverket) och mobiltelefoner orsakade den största hälsokatastrofen i mänsklighetens historia?"

Finland behöver desperat en visselblåsare med makt. Så här kan det inte fortsätta! EU-parlamentarikern Liisa Jaakonsaari har gått ut med budskapet: "Protect whistleblowers. Now!"

Det fanns mycket att vissla om.

Tytti Enroth-Nortes Söderkulla