Varför tiga om verkligheten?

Från makthavarnas håll verkar en ansvarsfullare strålningspolitik inte vara att vänta.