Varför tas inte invånarnas oro på allvar?

Ifall redan en familj väljer att flytta från Lovisa är den beräknade fastighetsskatten för en mölla förlorad.

Varför lyssnar inte de förtroendevalda i SFP och stadsdirektör Jan D. Oker-Blom på invånarna?

När de planerade vindmöllorna i Tetom plötsligt är betydligt större och högre än vad som tidigare sagts borde man avbryta planeringsprocessen och fundera om.

Det vill även näringslivs- och infrastrukturnämnden, men det vill inte tjänstemannen Joakim Holmström och Oker-Blom har nu använt sin rätt att ta ärendet till stadsstyrelsen.

Vi som bor i området är ytterst besvikna över att Oker-Blom och de förtroendevalda inte bryr sig ett dugg om oss invånare som direkt berörs av vindkraftsparken.

Vi är oroliga för våra barns, barnbarns och alla andra invånares hälsa. Förstör inte vår boendemiljö! 

"Lovisa är byarnas stad" står det på stadens webbsida. Det låter ju fint, men hur är det i verkligheten? 

Vi är upprörda över att ledningen i Lovisa är beredd att offra Forsby, Pernå kyrkoby, Gammelby och Liljendal till vindkraftsindustrin. Det känns fruktansvärt att man inte tar människors oro på allvar.

Det finns redan vindkraftsflyktingar i landet. Staden borde följa sin egen strategi som omfattar välmående, trygghet, hälsa och välbefinnande i en trivsam miljö för sina invånare. Enligt Suomen ympäristöterveys kan infraljudets skadliga och negativa effekter sträcka sig upp till 15 kilometer från vindmöllan. Tveksamheten mot vindkraften i de mest hängivna vindkraftsländerna Tyskland och Danmark börjar växa.

Lovisa stad, som vill marknadsföra sin fina natur och sina kulturlandskap, har inte råd att riskera närområdets och hela stadens utveckling.

Det är ett faktum att fastighetsvärdet sjunker betydligt och inflyttningen avstannar vilket redan skett på andra vindkraftsorter (som till exempel i Raseborg, Björneborg och Simo.)

Ifall redan en familj väljer att flytta från Lovisa är den beräknade fastighetsskatten för en mölla förlorad.

I nedmonteringsskedet uppstår också miljöfarligt avfall som inte kan återvinnas. Den så kallade "gröna och rena" industrin har alltså en smutsig skuggsida.

Att grunda en vindkraftspark så nära vår boendemiljö är att förändra vår miljö totalt!

Vi önskar därför att de förtroendevalda och Oker-Blom skulle lyssna lite bättre på invånarna och därför avbryta planeringen av vindkraftsparken och fundera om.

Elisabet Fält-Grönqvist, Rita Reinholm, Mona Lindlöf, Jutta Nyqvist, Helena Ek, Lenita Niemelä, Fanny Vepsäläinen, Petra Nyqvist, Minna Aro, Lovisa

Mer läsning