Varför stängs de äldre ute?

Tyvärr har beslutsfattarna minskat serviceboendeplatserna och tycker att äldre mår bäst av att vara hemma – det är konstigt tänkande.

Min far, 88 år gammal, råkade i somras falla och fick lårbensbrott. Det ledde till operation och sjukhusvistelse. Han skickades snabbt hem, alldeles för tidigt. Han hade svårt att stiga upp från sängen och stolen och var svag på grund av medicinering med starka värkmediciner. Två dygn var han hemma och i värk, nöd och rädsla använde han trygghetslarmet varefter han på nytt fördes till sjukhuset. Återigen skall han hem, trots att han inte vill.

Han har varit änkling i sex år och har endast närstående som ringer och ibland besöker honom. Han har hemvård dagligen och har fram till olyckan orkat till dagverksamheten. Han lider av de flesta typiska åldringssjukdomarna, minnesförlust och depression som nu efter olyckan har fördjupats radikalt. Hans största önskan är att komma till himlen, där han har sina vänner eller ett serviceboende. Han har själv framfört att han inte vill hem från sjukhuset utan till ett serviceboende, där han skulle ha socialt umgänge, trygghet med mera. Då han har en liten pension har han inte möjlighet till privat serviceboende utan det måste vara kommunalt. I dagens läge är kriterierna så hårda att man nästan skall vara för sjuk för att få ett serviceboende. Är serviceboende inte till för att man skall få det bästa ut av det?

Tyvärr har beslutsfattarna minskat serviceboendeplatserna och tycker att äldre mår bäst av att vara hemma – det är konstigt tänkande. Varför stängs de äldre ute från omvärlden och sociala gemenskaper? Själv skulle jag inte orka och klara av att vara hemma ensam dygnet runt och som enda sällskap ha tv:n och hemvården som kommer in för 10–15 minuter och kollar att "jag ännu lever".

Då en äldre person som jobbat och betalat skatt i Finland önskar komma till ett servicehus borde personen ha rätt att få det som sin sista önskan. Jag hoppas min pappas sista önskan går i uppfyllelse.

Finland kommer alldeles för långsamt och långt efter allt tänkande som gäller äldrevården. Se till exempel på Sverige, Danmark, Nederländerna som redan har sina "demensbyar" och satsar mera på äldrevården!

Marina Rautakoski Helsingfors