Varför ordnade Borgå ingen Runebergsfest?

"Att vårda sig om ett stort kulturarv, att hålla Runebergsminnet levande genom tiderna är ingen lätt uppgift och drar gärna över sig ett visst skimmer av löje. Men Borgå har undgått ödet att låta sig...