Varför ordnade Borgå ingen fest?

Min önskan är att Borgå stad skulle återuppta traditionen med en kvällsfest den 5 februari.

Varför ordnade Borgå stad ingen traditionell Runebergsfest i år? Är det girighet eller tror man att det inte längre finns behov för en kvällsfest.En snabbgallup, den 5 februari, visade att många med m...