Varför kritisera skyddsåtgärder?

För personer som anser att de får göra vad de vill kan jag konstatera att de inte blir några hjältar med sitt motstånd när de inte följer de direktiv som ges.

Jag förstår inte de 70-åringar som kritiserar och motsätter sig beslut som regeringen fattat för att skydda äldre människor och andra medborgare för det farliga coronaviruset,

Det betyder att om inte direktiven åtlyds har regeringen ännu en möjlighet att skrida till utegångsförbud, jag tror att vi här i Finland inte vill ha det som i Italien där de har haft 800 dödsfall per dygn. Sådant vill vi inte ska ske i vårt hemland.

För dessa personer som anser att de får göra vad de vill kan jag konstatera att de inte blir några hjältar med sitt motstånd när de inte följer de direktiv som ges.

Det stämmer ännu att man får vara envis, men inte dum. I dag kan vi ännu gå till butiken och apoteket och detta skall ingen protestera mot, det kan tyvärr bli utegångsförbud om inte besluten respekteras. Något utegångsförbud vill vi pensionärer inte att det införs.

Bengt Dahlqvist, pensionär, Borgå

Mer läsning