Varför inte på svenska?

Jag hör till Sibbo svenska Församling och har blivit mig tillsänd S:t Sigfrids Kungörelser
. Jag har registrerat mig med modersmålet svenska och har till församlingen uppgett min svenskspråkiga adress. Tyvärr (som jag ser det) tilldelas mig tidningen på min finskspråkiga adress.

Samtidigt kan jag ställa motsvarande fråga till Sibbo kommun. Jag anmälde mig till det som jag kallar Medborgarinstitutet, till en helt svenskspråkig kurs, betalar direkt över disk varefter jag får bekräftelse och kvitto via datorn på finska. Varför?

Vid handlande i S-Market i Nickby (detta gäller även Stockmann/Delikatessen i Helsingfors): Då mina barnbarn och jag är förtjusta i kryddgurka handlar vi vår gurka och noterar på prislappen att vi har köpt maustekurkku. 
Vid matbordet då det gäller pedagogik har jag koncentrerat mig att lära "ungarna" matvanor, bordsskick och allmänt uppförande. Skall det nu även utökas med språkundervisning får jag nog som vegetarian sitta där ensam med såväl min lehtipihvi som med min pihvitomaatti.

Ännu en fråga och den ställer jag till mig själv. Kanske är jag ute i helt obefogat ärende?
 Jag har tagit upp frågan med goda vänner. Dem bekommer det inte!
 Vid kontakt med kommunen lovade de bot och bättring till nästa år, men ingen ändring skedde. Påpekade "prisinformationsbristen" för avdelningens ansvarige på Delikatessen. – Han bad mig mycket vänligt avlägsna mig. 
Kontaktade S-gruppen som inte har svarat. 
Informerade tidningspressen som meddelade tidsbrist för dylikt engagemang.

Personer vid Svenska folkpartiet uppmanade mig att personligen kontakta i detta fall S-gruppen direkt. 
Jag anser mig inte dum, men det sistnämnda visar i alla fall att personer med stora påverkningsmöjligheter inte vet hur litet en enkel anspråkslös individs åsikter ger möjlighet att påverka. 
Tillsammans är vi starka! Är det bara i val som slogan gäller?
 Men till grundfrågan: Är det svenska språket viktigt för oss då bör vi väl tillsammans bevaka våra gemensamma marginella intressen?

Rolf Björkell
 Sibbo