Varför ingen fest i Sibbo?

För första gången i efterkrigstida Sibbos historia uteblev festen.

Jag skriver inte för egen räkning, men på många Sibbobors vägnar, som först tagit kontakt med mig: var blev svenska dagens fest i Sibbo?

För första gången i efterkrigstida Sibbos historia uteblev alltså festen. Är arrangörerna bakom alltihopa så oförmögna att man inte längre kan upprätthålla en traditionell fest? Borde någon annan organisation ta över arrangemanget, om behövliga resurser saknas?

Pär-Erik Sjöström, historiker, Nickby