Varför flytta till Borgå?

Tillväxt, inflyttning. Det vill Borgå satsa hårt på. Under de senaste åren har befolkningsökningen varit väldigt sparsam och stadens ledning vet inte riktigt varför. Har fokuset ställts fel?

Sibbo har under de senaste åren lockat betydligt fler nya invånare än Borgå och man frågar sig om det endast beror på kommunens läge. I olika undersökningar hör Sibbo alltid till vinnarna, så också då...