Vårdreformen kan bli en ekonomisk katastrof

GANSKA ENIGA. SFP:s ordförandekandidater Anders Adlercreutz, Anna-Maja Henriksson och Ida Schauman var eniga i många frågor. Endast frågan om rådgivande folkomröstning i Natofrågan lyfte fram olika åsikter. Bild: Carita Liljendahl

Frågorna om vårdreformen och Borgå sjukhus intresserade förstås under SFP:s ordförandedebatt i Borgå folkakademi på tisdagskvällen. Men intressant var det också att höra åsikterna som gick isär om Nato och kärnkraftverk.

Anders Adlercreutz säger att de arbetsplatser som kraftverket i Lovisa står för naturligtvis är viktiga. Men han ser ändå kärnkraften som en förhållandevis dyr energiform.

Anna-Maja Henriksson säger nej till utbyggd kärnkraft och Ida Schauman är nästan inne på samma linje. Endast om kraftverk kan byggas med ny teknologi där bränslet kan återanvändas har hon en positivare syn på utbygge.

Ryssland försöker påverka individer i alla möjliga frågor och landet skulle försöka göra det med finländarna i Natofrågan också

– Men den innovationen ligger långt i framtiden, säger hon.

Schaumann och Henriksson vill ha en rådgivande folkomröstning i Nato-frågan. Bägge ser också gärna att samarbetet med Sverige intensifieras.

Adlercreutz har på senaste tid ändrat åsikt och tycker inte längre att en rådgivande folkomröstning behövs. Han anser att riksdagsledamöterna ska våga ta klar ställning i frågan.

– Ryssland försöker påverka individer i alla möjliga frågor och jag tror landet skulle försöka göra det med finländarna i den här frågan också. Och det skulle finnas gott om tid för det medan vi förbereder vår folkomröstning.

Vårdfrågan enar finlandssvenskar

I de flesta andra frågorna var kandidaterna tämligen överens. Om SFP:s sits som oppositionsparti konstaterade kandidaterna att partiet nu börjat hitta sin plats. De regeringsbeslut partiet inte har samma åsikt om ifrågasätts och kritiseras. Att vara i opposition betyder också att man behöver förnya sig för.

Att svenskan i Finland är beroende av att finlandssvenskarna kommer överens tyckte också alla tre. Utmaningarna i bygderna är lite olika men vårdfrågan förenar i alla fall de flesta som har svenska som modersmål.

Frågan om tvåspråkiga lösningar för skolor och daghem fick Anna-Maja Henriksson att peka på den begreppsförvirring som ofta råder. Att finska och svenska barn samsas under ett tak är en sak, att ha två- eller flerspråkig undervisning är en annan sak.

– En bra svenskspråkig utbildning är viktig, säger Henriksson. Men det utesluter inte att barriärerna för språkbad och språkduschar ska hållas låga.

– Och grundskolan ska vara enspråkig, säger Adlercreutz.

Mikaela Nylander i publiken pekade på hur viktigt det är att vi skapar starka regionala lösningar inte minst för andra stadiets utbildning. Henriksson hoppas att frågan får SFP:arna i regionerna att samlas eftersom oron för framtiden är stor.

Invandrare är en tillgång

Integration och asylsökande väckte frågan om det borde finnas kvoter som förpliktigar alla kommuner att ta emot flyktingar. Ida Schaumann anser att frivillighet alltid är bäst men om en balans inte hittas och flyktingarna fortsätter strömma till tycker hon att kvot kan införas.

Reformen blir troligen en ekonomisk katastrof, säger Henriksson. Innan den landar i grundlagsutskottet finns massor av problem som måste åtgärdas.

Henriksson hoppas alla kunde se hur bra det gått i Närpes där elva procent av invånarna har en annan härkomst än finländsk. Där är också arbetslösheten låg.

– Attitydförändringar behövs för att se vilka möjligheter flyktingarna innebär.

Vårdreformen och framtiden för Borgå sjukhus och förlossningsavdelningen där kunde förstås inte förbises i Borgå. Alla tre kandidater ser reformen som nödvändig men den måste styras upp.

– Allt blir inte bättre för att något blir större, säger Schaumann.

– Reformen blir troligen en ekonomisk katastrof, säger Henriksson. Innan den landar i grundlagsutskottet finns massor av problem som måste åtgärdas.

Att antalet förlossningar per år bestämts till tusen för att en förlossningsavdelning ska få finnas tycker alla tre kandidater att är märkligt.

– Enheten kan inte vara mindre trygg om där föds 800 bebisar eller 1100, säger Adlercreutz.

Debatten leddes av Camilla Berggren, före detta chefredaktör i Östnyland och i Österbotten, i dag projektledare på Kommunförbundet.