Vårdreformen blir för dyr och införs för snabbt, de östnyländska kommunerna är inte nöjda

All vård ska flyttas över till de nya vårdlandskapen, enligt regeringens nya förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovård. Bild: Kristoffer Åberg

Det behövs en reform, det är man inom kommunerna överens om. Men på många punkter finns det ett östnyländskt missnöje med det förslag till nya vårdlandskap som regeringen försöker köra fram.

Förra veckan skulle kommunerna lämna in sina utlåtanden om det färskaste förslaget till vårdreform. Officiellt skulle de svara på en begäran om utlåtande om regeringens propositionsutkast med förslag...