Vårdreformen är vilse

Val

Alla partier är överens om att en social- och hälsovårdsreform behövs. Centrala delar i den reform regeringen Sipilä nu för fram är dock problematiska. Tvångsbolagiseringen, tidtabellen, överföringen av fastigheter och den marknadsstyrda valfrihetsmodellen är problematiska.

Enligt regeringens planer får kommunerna varken producera vård eller äga vårdproducerande bolag. Minister Juha Rehula (C) motiverar det med att kommunerna är för små, men samtidigt finns inga begränsningar för de privata bolagens storlek. Att förbjuda kommuner från att producera vård är tanklöst och stympar lokaldemokratin. Tyvärr är det redan i dag svårt för medborgare att få sin röst hörd och denna modell förvärrar ytterligare situationen.

Hotbilderna och de obesvarade frågorna är många. Därför är det viktigt att minnas att den lagstiftning som berör regeringens reformförslag fortfarande är halvgjord. Vi inser att det finns ett behov för en reform, men det finns stora misstag i regeringens förslag som bör rättas till.

Viktor Kock SDP (FSD), Pedersöre Anette Karlsson SDP (FSD), Borgå

Mer läsning