Vårdkrisen är inte ett nytt fenomen

Låga löner och dåliga arbetsvillkor gör att vårdbranschen inte lockar.

Brist på vårdare, svårt att få sommarvikarier, dåligt betalt, sjukskötare som flyttar utomlands. Det är bara att öppna dagstidningen. Rubrikerna om brister inom vårdbranschen duggar tätt, men nytt är...