Vårdenheter ringer 112 i onödan - nya regler för Nyland på väg

NYA DIREKTIV. Också på Östra Nylands räddningsverk väntar man på de nya reglerna för ambulanstransporter. Bild: Lauri Asanti

Vårdenheterna för äldre i Nyland får nya regler för hur nödsituationer ska hanteras. Enligt verksamhetschef Maaret Castrén vid HUCS Akut har problem förekommit på hela området. Alla enheter har inte första responsfärdighet och man ringer 112 så att säga "i onödan".

– Det har blivit bättre, men tyvärr finns fortfarande ställen där ingen kollar vad personalen vid vårdenheten själv kan göra, säger Maaret Castrén och tillägger att nu är det utbildning som gäller, plus tydliga instruktioner för alla.

Ambulansresurserna är begränsade och det är beklagligt om de används på fel sätt.

En arbetsgrupp tillsattes för cirka ett år sedan av Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt för att ta en titt på dagsläget och utarbeta utvecklings- och verksamhetsprinciper. Nästa år lanseras nya direktiv för hur man ska förfara vid patienternas nödsituationer - när ska man ringa 112 och när bör samtalet gå till logistik-, det vill säga transportenheten, som inte tar hand om högprioriterade fall.

"Obefogad oro"

På vissa håll förekommer en oro för framtiden och man är rädd för att gamla och sjuka nedprioriteras och inte får den hjälp de behöver. Redan nu klagar folk på att det är svårt att få ambulans i tid.

Castrén förklarar att det inte är fråga om en försämring, tvärtom. Med de nya reglerna vill man försäkra sig om att de som verkligen behöver ambulans via 112 får det och att vårdenheterna har rätt kompetens.

Vårdinrättningarna måste alltså själva förbereda sig på nödsituationer och ha responsfärdighet.

– Läkarna ska i god tid samarbeta med patienten, varje patient ska ha en vårdplan som uppdateras regelbundet, förklarar hon.

Om vårdinrättningen inte har läkarjour dygnet runt ska det finnas möjlighet att konsultera läkare i problemsituationer. Också i samband med konkurrensutsättning gäller det att notera personalens och även läkarnas kunskapsnivå.

Vårdenheten ska också ha tillräckliga resurser för att sköta olika situationer.

Olika slags vårdenheter

Arbetsgruppen har delat upp vårdinrättningarna i sjukhus med läkarjour på själva platsen dygnet runt, sjukhus med läkarjour på platsen en del av dygnet, hälsocentralavdelningar utan läkarjour dygnet runt samt andra slags vårdhem.

Man har listat nödsituationer i vilka det går att ringa 112 och sådana som inte anses vara så akuta att samtal till 112 behövs utan rätta stället att ringa till är HNS Logistik.

Maaret Castrén säger att det också finns fall där det inte finns anledning att skicka i väg en gammal människa till sjukhus, också därför är det viktigt med personliga vårdplaner.

Enligt vad ÖN erfar har de största problemen med ambulanstransporterna förekommit i huvudstadsregionen. Exempelvis Borgå har läget under kontroll.

Låg tröskel

Servicechef Camilla Andersson säger att här finns inga den här typens problem eftersom vårdinrättningarna får kontakt med Doctagons läkare dygnet runt.

– Tröskeln att ringa är låg, vårdenheterna har blivit uppmanade att vara snabba med att ta kontakt.

Hon kan förstå att det på andra håll kan finnas enheter, där nattskötare med närvårdarkompetens känner sig väldigt oroliga om problem uppkommer och det inte finns möjlighet att konsultera läkare.

– Då ringer man nödcentralen för säkerhets skull. Det gjorde vi också ibland förr i Borgå då den läkarservice vi har i dag inte fanns. Men gör många så här och ambulanserna skickas ut på uppdrag där förstahjälpskompetens inte behövs, blir de som verkligen är i behov av hjälp kanske utan.

Därför förstår hon att uppdaterade direktiv är på sin plats.

Andersson påpekar att klienterna på vårdenheterna i Borgå vårdas på sjukhus totalt cirka 20 dagar per år, det är inte mycket.

Akutvårdchef Jorma Kuikka vid räddningsverket i Östnyland säger att han hört om att nya instruktioner är på väg.

– Vi väntar och ser hur de ser ut och kan kommentera först efter det.

Mer läsning