Vårdchefsjobbet lockade många sökande

Ansökningstiden för tjänsten som vårdchef i Borgå gick ut i januari. 21 personer vill ha jobbet, varav två är män.

Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen, som också gör personvalet, är glad över antalet sökande.

– Vårdchefen har en central roll i planeringen av verksamhet och kvalitet för inom primärvård samt i att utveckla verksamheten i samarbete med personal och ledningen. Vi är glada att utvecklandet av vårdarbetet i Borgå har väckt ett stort intresse.

Vårdchefen är en nyinrättad tjänst där uppgiften är att leda vårdarbetet inom primärvården, utveckla tjänsternas kvalitet och att säkerställa vårdpersonalens kompetens. Silvennoinen påpekar att det låga antalet manliga sökande mest sannolikt har att göra med att branschen i sig är kvinnodominerad. Läget börjar ändå förändras.

– Det positiva är att det blir fler och fler män som intresserar sig för vårdbranschen. Det är positivt att det blir bredare.

Hon är också glad över att fullmäktige godkände att man inrättar den nya tjänsten.

– Det är roligt att så många vill vara med och utveckla vårdfrågor. Som vi vet så finns det ett stort behov att prata om vården i det här landet, det är väldigt viktigt.

Tjänsten söktes av:

Magister i hälsovetenskaper Tiina Aho, Helsingfors

Magister i förvaltningsvetenskap, Jere Alhonen, Helsingfors

Magister i hälsovetenskaper Katja Blomberg, Borgå

Hälsovårdare (högre yh) Kirsi Buddas, Lovisa

Magister i hälsovetenskaper Reija Ekdal, Reso

Hälsovårdare, fortsättningsstudier Jaana Forslund, Lovisa

Magister i hälsovetenskaper Johanna Höykinpuro, Esbo

Filosofie Magister Linda Idström, Lovisa

Magister i vårdvetenskap Marika Innanen, Borgå

Magister i hälsovetenskaper Satu-Terhi Kanerva

Sjukskötare (yamk) Marianne Korpi, Borgå

Magister i hälsovetenskaper Tuija Kotavuopio, Helsingfors

Magister i hälsovetenskaper Tero Riihelä, Esbo

Magister i hälsovetenskaper Sarita Siltanen-Lehtovaara, Lovisa

Munhygienist, yrkespedagogisk lärare, Heli Sjöblom, Borgå

Magister i hälsovetenskaper Terese Sjölund, Borgå

Pedagogie Magister Carin Stenvall, Esbo

Filosofie Magister Monica Ståhls-Hindsberg, Sibbo

Magister i hälsovetenskaper Petra Virkki, Vanda

Högskolexamen inom hälsovård, Beatrice Grandell, Lovisa

Hälsovårdare (högre yh) Noona Heikkilä, Borgå