Vårdavgifter ett problem för många: indrivning för en halv miljon bara i Borgå

OBETALDA RÄKNINGAR. Både Borgå och Lovisa lät i fjol indrivningsfirmor se till att klientavgifter inom bland annat tandvården betalades. Bild: Maarit Lehto

Alla har rätt till social- och hälsovård, även om man är medellös. För den som bara slarvar kan obetalda klientavgifter ändå bli växa till sig och bli dyra. De flesta kommuner använder effektiva indrivningsfirmor om pengarna dröjer.

Obetalda klientavgifter förekommer i alla kommuner, här ett par exempel om läget i Östnyland:

Borgå stad tyr sig till Lindorff, som i fjol för stadens del drev in klientavgifter inom social- och hälsovårdssektorn för cirka 500 000 euro. Det skedde via betalningspåminnelser och utmätning och kostade staden 115 000, alltså den summa man betalade till indrivningsföretaget. Samma år efterskänktes avgifter för cirka 127 400 euro.

Tf. förvaltningschef Johnny Holmström förklarar att de indrivna summorna per avgiftskategori fördelades enligt följande:

För tandvård drevs det in totalt 201 108 euro, 68 149 euro drevs in för hälsovårdscentraltjänster, motsvarande summa för hemvården var 133 160 euro, för anstaltvården 82 597 euro och för övrig service inom den aktuella sektorn 12 222 euro.

Firmorna proffs

Att utnyttja indrivningsfirmor kostar men Holmström säger att de å andra sidan är proffs på sin sak, vilket kommunerna inte är eller behöver vara.

– Via Lindorff får vi in mera pengar än om vi skulle sköta ruljangsen själva.

Att klienter har möjlighet till efterskänkningar tror han att är rätt känt.

– Oftast tar socialarbetarna kontakt i dylika fall, ibland kontaktar klienter oss direkt. Vi får information också via Lindorff i de fall firman inte lyckats driva in de aktuella avgifterna.

Avgifter kan efterskänkas av ekonomiska skäl men Johnny Holmström konstaterar att det också ibland sker på grund av hälsoskäl.

– Det är till exempel möjligt att en klient inom hemvården inte får i sig mat utan måltidsservicen.

Han säger att det oftast är personer med många olika problem som inte kan betala.

– I allmänhet känner vi dem från förr.

Staden gör också upp betalningsplaner bara man tar kontakt i god tid. Målet är att få in åtminstone en del av summan.

Lovisa använder Intrum

Ekonomisakkunnig Irene Malmberg i Lovisa förklarar att staden fakturerar de aktuella klientavgifterna.

– Fakturorna har 14 dagars betalningstid och sedan skickas en påminnelse. Till stadens påminnelse tillkommer inga förseningsavgifter och också den har 14 dagar betalningstid.

Om fakturan inte betalas trots påminnelsen flyttas den till indrivningsföretaget Intrum, därifrån

Lovisa köper fortsatt skötsel av fakturan.

– Det är alltså inte frågan om någon indrivning i detta skede, påpekar hon.

Under 2017 har 62 fakturor för institutionsvård flyttats till Intrum, totala summan är på drygt 18 370 euro, samma gäller för 170 av hemvårdens fakturor, här är den totala summan drygt 50 580 euro. Motsvarande uppgifter för tandvårdens del är 637 fakturor, totalt drygt 42 790 euro.

Sammanlagt 1 019 hvc-fakturor har gått vidare, här är den totala summan över 24 950 euro.

– Totalt handlar det alltså om nästan 1 900 fakturor och cirka 136 700 euro, säger Malmberg som inte på rak arm kan säga hur mycket staden efterskänker.

– Det görs exempelvis på seniortjänsterna kalkyler över betalförmåga för serviceboende och i enlighet med lagen fastställs avgiften enligt betalförmåga. Själva beslutet om nedsatt (eller efterskänkt) avgift görs av servicechefen.

Ministeriet påminde

Social- och hälsovårdsministeriet förtydligade i somras förhållandet mellan olika former av utkomststöd och klientavgifter och påminde kommunerna om skyldigheten att nedsätta eller efterskänka klientavgifter om dessa hotar personens förmåga att klara sig på egen hand.Ministeriet påpekade bland annat att innan stöd beviljas, ska alla primära förmåner och stödformer först utredas. En av stödformerna är just efterskänkning eller nedsättning av klientavgifter.

Det huvudsakliga syftet med lagstiftningen är att den avgift som tas ut för en tjänst inte ska förhindra användning av den.

Kommunen har enligt ministeriet skyldighet att instruera och informera klienten och man ska identifiera de situationer där en avgift som tas ut efter inkomst kan efterskänkas redan när klienten hänvisas till tjänsten. Kommunerna kan via avtal inte överföra ansvaret för och risken vid indrivning på tjänsteproducenten.