Vårberga trea i stadsdelstävling

GEMENSKAP. Vårberga är n stadsdel där man gör mycket tillsammans. Bilden är från Kantelehuset som är en viktig plats för invånarna. Bild: Kristoffer Åberg

Vårberga i Borgå fick brons då Nylands förbunds styrelse valde årets nyländska stadsdel 2019. Kasberget i Helsingfors segrade och Storåkern i Esbo fick silver.

Förbundet har valt Årets nyländska by eller stadsdel sedan 1988, efter 2013 har det skett vartannat år. I år fanns 12 godkända förslag och allra först granskades de av en jury, som också hade östnyländsk representation i och med att Lappträsk kommundirektör Tiina Heikka var medlem.

Kasberget var överlägsen favorit och fick 28 poäng. Storåkern fick 11 poäng och Vårberga 10.

Med hjälp av den aktuella tävlingen vill Nylands förbund fästa uppmärksamhet på kommunernas och invånarnas gemensamma ansvar för att utveckla sin miljö.

Att Kasberget nu vann med så klara siffror berodde främst på områdets internationella prägel och mångsidiga verksamhet, som startat på gräsrotsnivå.