Vårberga skola ger välfungerande vardag för familjer på Vessö, Kråkö och i Bjurböle

Genom att våra barn går i Vårberga skola får vi vardagspusslet att fungera i familjerna med barn i olika åldrar, hobbyverksamhet samt föräldrar med arbete i Borgå och huvudstadsregionen.

Vi är tiotals barnfamiljer på Vessö, Kråkö och i Bjurböle i södra Borgå som för tillfället har barn i eller på väg till Vårberga skola. Därtill har de flesta barnen syskon i Bjurböle förskola och daghem med Vårberga skola som närskola. Det vill vi bevara långsiktigt. För tre år sedan upplevde vi indragningen av vår tidigare närskola, Kråkö skola. Nu är vi med om att bygga upp Vårberga skola tillsammans med engagerad personal, barn jämte föräldrar från våra byar på landsbygden samt från centrum. I Vårberga skola finns en positiv drivkraft i samarbetet och ett gott ledarskap. Tvåspråkigheten i Kantele-huset ser vi som en rikedom, samtidigt som vi barnfamiljer har en välfungerande vardag jämte logistik.

Vi tror på långsiktiga lösningar inom såväl skola som förskola och småbarnspedagogik. Här ser vi inga fördelar i att igen ändra upptagningsområden inom det svenska skolnätet i södra Borgå. Vi barnfamiljer på Vessö, Kråkö och Bjurböle har drabbats hårt av olika skolindragningar inom det svenska skolnätet. Nu vill vi ha arbetsro till Vårberga skola och för barnfamiljerna det berör. I fråga om trängseln i Kantele-huset där Vårberga skola och Kevätkummun koulu verkar finns det konstruktiva lösningar att finna i centrum genom omorganiseringar av befintliga utrymmen, eventuell tillbyggnad och möjlig flytt av förskolegrupper som verkar i huset till daghem i närheten.

Vi är likväl uppmärksamma om att förskoleverksamheten påverkas av eventuella ändringar i skolupptagningsområden i södra Borgå. Här ger vi inte vika, erfarenheter visar att barnunderlaget är stabilt, om inte växande i området och vi har en trivsam, välfungerande daghemsenhet med förskola i Bjurböle. Det är den sista basserviceformen vi har kvar för barnfamiljerna på Vessö, Kråkö och i Bjurböle som grund för livskraftig bygd. Det gläder oss att även finskspråkiga familjer använder sig av denna service. Borgå ska upp till bevis för sin vision som barnvänlig kommun, även i södra Borgå.

Genom att våra barn går i Vårberga skola får vi vardagspusslet att fungera i familjerna med barn i olika åldrar, hobbyverksamhet samt föräldrar med arbete i Borgå och huvudstadsregionen. Vi har fungerande skolskjuts för lågstadie- och högstadiebarn som åker Vessö- Kråkö-Bjurböle-Vårberga-centrum dagligen. Enstaka familjer har tillgång till taxiskjuts genom specialtillstånd. Daghem och förskola placerat i Bjurböle ligger lämpligt på väg till arbete, likaså Vårberga skola. Föräldrar kan flexibelt söka och hämta barnen till och från skolan av olika skäl såsom hobbyn, läkarbesök och eftisverksamhet.

Möjligheten till tvåspråkig morgon- och eftermiddagsverksamheten vid Vårberga skola för åk 1-2 är ett stort plus. I fall upptagningsområdet skulle ändra från Vårberga skola till att samtliga Vessö-, Kråkö- och Bjurbölebarns närskola blir Grännäs skola ligger närskolan inte längre på väg till och från arbetsplatsen, utan ger en omväg på cirka 20-25 km dagligen plus arbetsresan för familjerna. Därtill frågar vi oss hur det går för Bjurböle förskola då Ebbo förskola är den primära för Grännäs skola?

Vårberga skola åk 1-6 har i dag 122 elever och nästa läsår förutspås att man når maxkapaciteten på 130 elever. Bjurböle daghem och förskola har i dag stabilt underlag på cirka 50 barn plus barn i kö. Största delen av dessa barn har Vårberga som närskola och en liten del Grännäs skola på grund av boningsort inom dess upptagningsområde. Förskolans personal beaktar detta i samarbete med barnens kommande närskolor. Grännäs skola åk 1-6 har 73 barn och kapaciteten är cirka 90 barn från Seitlax, Fagersta, Vålax, Grännäs, Kardrag, Tirmo, Pellinge, Pirlax, Ebbo. Största delen av barnen går i Ebbo daghem med förskola. Det innebär att dagens, plus kommande barn i Bjurböle, Kråkö och Vessö helt enkelt inte får plats i Grännäs skola. Det här är inte att lösa problemet, utan endast att flytta på det. Det går vi inte med på.

Johanna och Max Backman, Sandra och Christian Östergård, Annika Wiksten och Fredrik Stade, Daisy Shauman, Johanna och Ville Andersson, Mikaela Westerlund och Frank Östergård, Mia Borg och Thomas Hansson, Catarina Borg och Joakim Kortman, Lizette Nyblom och Jonas Lindén, Bettina och Nicklas Lindfors, Vessö, Kirsi och Jonas Krusberg, Hanna och Marcus Viitala, Magdalena och Eddi Nickström, Kråkö, Hanna och Sebastian Sahlberg, Krista och Kim Weckström, Tiina och Jan Weckström, Bjurböle

Mer läsning