Vårberga blev mycket grönare

BARNFAMILJER. Det är viktigt att hitta en kandidat som jobbar för barnfamiljernas bästa tycker Anna-Kreetta Inget, med barnen Alisa och Aaron, till vänster. Sanna Kultanen med barnen Helmi och Kielo har inte röstat i kommunalvalet. Bild: Kristoffer Åberg

Röster på Sannfinländarna förvandlades till röster på De gröna. Också förorterna följer trenden.

Köpcentret i Vårberga är flitigt besökt. Folk har ärende till butik och till apotek, till biblioteket och till sedelautomaten.

Päivi Falin går med raska steg men ger sig tid att kommentera valresultatet i Borgå.

– Visst har jag röstat och visst känner jag till valresultatet. Det var ganska väntat tycker jag. Positivt tycker jag det var att De gröna klarade sig så bra, trots att jag själv inte röstade grönt. Positivt var också att så många kvinnor fick så många röster, de låg ju i rösttoppen i många partier i Borgå.

– Oppositionen vann det här valet, det kan man säga.

VÄNTAT VALRESULTAT. Päivi Falin är glad åt att kvinnor som var uppställda i kommunalvalet fick många röster. Bild: Kristoffer Åberg

I Vårberga röstar man inte lika flitigt som på många andra håll i staden.

– Jag tror att det beror på lättja, säger Falin.

Ny trend

Förorterna har rent traditionellt varit områden där vänsterpartierna har ett starkt fotfäste. I Gammelbacka och i Vårberga ligger till exempel understödet för SDP betydligt högre än i många andra delar av staden.

I kommunalvalet 2017 röstade 54,6 procent av alla röstberättigade Vårbergabor, motsvarande siffra för hela Borgå var 60,5.

Vid valet 2012 utnyttjade 53,5 procent av invånarna i Vårberga sin rösträtt, i hela Borgå 59,4.

När Sannfinländarna trädde in på den politiska arenan kunde man också tydligt notera att de fick fler röster i förorterna än i centrum.

Nu har ändå något hänt.

Vid valet 2012 röstade 16,4 procent av Gammelbackaborna på Sannfinländarna, i år bara 5,9 procent. En minskning med över 10 procentenheter.

Vid valet 2012 röstade 14,3 procent av Vårbergaborna på Sannfinländarna. I årets val är vi nere på 5,1 procent. En minskning med över 9 procentenheter.

I stället har Gröna förbundet gått framåt med stormsteg, i Vårberga från 7,7 till 13,8 procent och i Gammelbacka från 8,8 till 14,5 procent.

Teorier

– Det är jätteintressant att De gröna vann och Sannfinländarna förlorade i samma bostadsområden, säger kommunforskaren Siv Sandberg.

Sandberg har några teorier, bland annat att det har skett en förskjutning från Sannfinländarna till soffan och från soffan till De gröna. Det vill säga att de som röstade på Sannfinländarna i senaste val nu lät bli att rösta medan en del av de som lät bli att rösta i senaste val nu röstade på De gröna.

– Det finns också alltid en grupp som vill rösta för förnyelse och i enlighet med vad gallupvindarna blåser och då kunde det handla om delvis samma väljare, säger Sandberg.

Också De grönas Osmo Soininvaara har i sin blogg noterat att partiet i kommunalvalet förlorade röster på höginkomstområdena i Helsingfors men fick nya röster i stadens östra delar.

Blev inte av

Valaktiviteten är lägre i Vårberga än till exempel i centrum och Sara Osman, 18 år hör till de Vårbergabor som inte röstade i kommunalvalet.

SOFFLIGGARE. Sara Osman hann inte rösta på valdagen. Bild: Kristoffer Åberg

– Jag hade nog tänkt gå och rösta men så hann jag inte. Jo, jag vet att man kunde rösta på förhand också, men det blev bara inte av.

– Om jag hade röstat hade jag nog kandidaten klar, jag har en bekant som var uppställd.

Osman tror att de som låter bli att rösta ofta inte vet vem de ska rösta på.

– Eller så vill de helt enkelt inte rösta. Något tvång är det ju inte.

Röstar på person, inte på parti

Valtteri Flinck har den här gången röstat på förhand.

– Att folk låter bli att rösta tror jag beror på att de upplever att de inte kan påverka, att deras röst har så liten inverkan. Vi brukar inte tala med kompisarna om vi röstar eller inte, så jag har ingen aning om hur de gör.

FÖRHANDSRÖSTARE. Valtteri Flinck kollade valtest på nätet och valde sedan sin kandidat bland alternativen. Bild: Kristoffer Åberg

– Jag tror att Sannfinländarna fick så litet understöd i det här valet för att de inte har hållit sina vallöften från senast. Men varför så många nu vill rösta på De gröna har jag ingen förklaring till. Kanske många röstar mer på person än på parti. Det gör jag själv, partiet är inte så viktigt.

En anonym äldre dam som lastar inköpskassen i rollatorns korg berättar att hon alltid röstar.

– Partiet är inte så viktigt, huvudsaken är att man röstar, tycker jag.

– Helst vill jag ju ge min röst till en kandidat som arbetar för det som jag tycker är viktigt, som kör mormödrarnas sak.

Flitiga väljare

Vårbergabon Stig Malmberg tycker det är viktigt att rösta.

TROGEN VÄLJARE. Stig Malmberg tycker att det är viktigt att rösta, och att rösta på någon som verkligen kommer in i fullmäktige. Bild: Kristoffer Åberg

– Och det är viktigt att rösta på någon som verkligen kommer in i fullmäktige.

– Jag tycker att det var rätt personer som blev invalda, jag kan inte säga vem som skulle ha varit bättre än de här.

Varför är det så många som låter bli att rösta i Vårberga?

– Ja, det har jag inga teorier om.

– Däremot tycker jag att servicen i Vårberga är rätt så bra. Här finns det mesta som vi kan behöva.

Eija-Liisa Haukijärvi är också en nöjd Vårbergabo.

Ännu nöjdare är hon över att Sannfinländarna i det här valet klarade sig betydligt sämre än tidigare.

NÖJD VÄLJARE. Eija-Liisa Haukijärvi gläds åt att De gröna klarade sig så bra. Bild: Kristoffer Åberg

– Jag är riktigt glad över att De gröna klarade sig så bra.

– Jag gick för att rösta på den riktiga valdagen, vallokalen var den här gången i ungdomshuset, i väntan på att den nya skolan blir färdig. Och på kvällen följde jag med valresultatet i teve.

Hittade inte kandidat

Två unga Vårbergamammor representerar två olika sätt att förhålla sig till sin rösträtt.

Sanna Kultanen, med barnen Helmi och Kielo, har inte röstat i kommunalvalet. Hennes väninna Anna-Kreetta Inget, med barnen Alisa och Aaron, är nöjd när den egna kandidaten kom in i fullmäktige.

– Det brukar vara min man som säger att nu ska vi gå och rösta. Man får inte klaga om man inte röstar.

– För mig är det viktigt att min kandidat jobbar för det som är viktigt för mig, det vill säga för barnfamiljernas vardag. Däremot är det inte viktigt alls att min kandidat bor i samma område av staden som jag själv.

Kultanen säger att hon helt enkelt inte hittade någon kandidat som hon ville ge sin röst.

– Frågor som gäller barnfamiljer är ju viktiga för mig också. Det är klart att jag kunde ha satt mig litet bättre in i vad kandidaterna står för.

Mer läsning