Var placeras Apollo?

Tanken på att sammanslå Näses avdelning 1 med Apolloavdelningen som i dag finns i Ebbo är absurd.

Borgå svenska pensionärsförening, den överlägset största pensionärsföreningen i staden med sina 1 029 medlemmar, uttrycker sitt bekymmer över den riktning social- och hälsovården har tagit den senaste tiden, speciellt vad gäller äldreomsorgen.

Tanken på att sammanslå Näses avdelning 1 med Apolloavdelningen som i dag finns i Ebbo, men blir utan hemvist efter det att Äppelbackens boende i oktober flyttar tillbaka till Äppelbacken igen, är absurd. Meningen är att Ebbofastigheten tas ur bruk och Apollo flyttas till Näse och slås samman med avdelning 1 med resultatet att platserna minskas radikalt.

Resultatet blir en avdelning vars totala platsantal minskas med 18 platser. Tolv av avdelningens vårdare skall föras över till hemvården med uppgift att avlasta närståendevårdarna i deras tunga arbete och möjliggöra korta inhopp och korta andningspauser i arbetet.

Social- och hälsovårdsnämnden har remitterat ärendet för ny behandling och efterlyser en helhetsanalys av det verkliga läget och hur utvecklingen ter sig på sikt i hemvården som redan nu arbetar på bristningsgränsen vad gäller de mänskliga resurserna.

25 000 besök per månad hos hemvårdens kunder ger vid handen att resursbrist råder, och en onaturligt hög frånvaroprocent tyder på brister i styrning och motivation.

Utredningen som efterlyses bör ge svar på frågor som vilken avlastning det nya komplex som skall byggas vid Tolkisvägen ger, vad den enhet som Attendo bygger betyder, vilka planer Folkhälsan har och om staden kommer att utnyttja Esperis enhet i Lövhammar. Och sist, men inte minst – var kommer enheten Apollo att placeras och med vilken kapacitet.

Björn Sundqvist ordförande, Borgå svenska pensionärsförening rf