Valkomvägen får cykelväg

PROJEKT. Valkomvägen får gång- och cykelväg. Bild: NTM-centralen

En gång- och cykelväg ska bli verklighet i vardera ändan av Valkomvägen.

NTM-centralen låter bygga ut två sträckor cykelväg längs Valkomvägen. Den ena cykelvägen sträcker sig mellan Petasvägen och Solviksvägen, den andra mellan Gamla Valkomvägen och Valkom.

Den ena sträckan är 1,4 kilometer lång, den andra 400 meter. Byggarbetena inleds i april och hela projektet beräknas vara klart i november. Jobbet görs av Lemminkäinen Infra och kostar omkring 800 000 euro.

Jaakko Kuha, projektchef på NTM-centralens planeringsenhet, säger att man valde just det här projektet eftersom man tidigare (omkring 2009) gjort en utredning om behovet och nu hade finansiering. Det finns en rad faktorer som gjorde att man valde sträckan.

– Det är summan av en rad faktorer som avgör, där vi bland annat ser på behov och om sträckan är farlig.

Man valde att göra två stumpar i början och slutet i stället för hela vägen.

– Vi såg att nyttan på mellansträckan är ganska liten, samtidigt som det skulle ha höjt kostnaderna avsevärt.

Mer läsning