Valkompassens makt

Valkompass, kandidattest, valmaskin. En välbekant rådgivare för många finländare när det närmar sig val, en viktig spelbricka för kandidaterna och ett ganska ofta misslyckat försök till att demokratisera valen.

En vän till mig som inte följer politiken så aktivt fyllde i ett av många kandidattest som publicerats de senaste veckorna. Hen svarade utifrån sin egen känsla utan mer reflektion över hur frågorna fö...