Välkommen, Erja!

Den kanske viktigaste lärdomen är hur starkt förankrade i respektive region de olika tidningarna är.

HBL har fått ny chefredaktör, Erja Yläjärvi. Eftersom hon också är chefredaktör och ansvarig utgivare för samtliga KSF-Medias tidningar, inklusive Östnyland, vill jag i denna spalt hälsa henne välkomm...