Valkom kyrka har hittat en köpare

KÖPARE FINNS. Samfälligheten har godkänt försäljningen, nu väntar man bara på domkapitlets beslut. Bild: Max Nyberg

Både prästgården och kantorsgården i Liljendal finns snart på den kyrkliga samfällighetens försäljningslista.

De nya församlingarna i Lovisatrakten, Agricola svenska och Agricola finska, bildades vid årsskiftet.Förberedelserna har varit många men ännu saknas en helhetssyn och strategi för fastighetsutveckling...