Valkom hall fick bygglov men konflikt måste lösas

DÅ DET BEGAV SIG. När denna bild togs var allting frid och fröjd. Stadens utvecklingsdirektör Sten Frondén (t.h.) tackades för att han gjort ett bra jobb och verkställande direktör Jukka Jaatinen var glad för att staden ville ha varvsverksamheten. Bild: Kristoffer Åberg

Suomenlahden telakka går på plus men juristerna har dotterbolaget Valkom Hall på förhandlingsbordet. Verkställande direktör Jukka Jaatinen vill inte kommentera krisen just nu, men som tidigare sagts, har konflikten att göra med det arrendeavtal som slutits mellan Valkom hall och Loviisan Satamakiinteistöt. Hallbolaget yrkar på skadestånd för att avtalets paragrafer inte uppfyllts.

Jukka Jaatinen är glad för att Suomenlahden telakka trots omständigheterna mår bra.

– Vi fick i gång den operativa verksamheten i mitten av februari och kassaflödet är positivt sedan mars månad. Vår "lukkitrukki" fungerar fint (den stora kran som lyfter upp fartyg på land och sjösätter dem då servicearbetena är gjorda).

Kranen väger hela 250 ton och transporterades från Italien till Valkom med hjälp av 14 långtradare.

– Kranen är den största i hela Norden, säger Jaatinen stolt och tillägger att det förekom vissa problem med att bygga ihop alla delar eftersom det skedde mitt i vintern.

– Det var kallt, det både regnade och snöade och den ljusa tiden på dygnet var kort.

I februari utfördes ett testlyft och bolaget kunde efter det börja sälja sin kapacitet.

Drygt tjugo torrdockningar

Nu har man haft över tjugo torrdockningar och affärerna löper rätt bra.

– Andra positiva saker är att vi kunnat anställa fem Lovisabor. Fyra arbetstagare flyttar hit från Borgå och vi har också tre permanenta underleverantörer som vi sysselsätter tillsammans med ett annat bolag för bland annat för målningsarbeten.

Han påpekar dessutom att man hittills reserverat över 200 övernattningar i Lovisa.

– Vår verksamhet har en positiv effekt på ortens näringsliv överlag.

I höst ska också den stora, nya hallen i Valkom tas i användning. Det sker när alla byggarbeten är slutförda. Ledande byggnadsinspektör Miia Hento bekräftar att ett bygglov nu finns.

– Hallen får användas efter att vi inspekterat och godkänt den. Vi gör inte granskningen automatiskt utan måste kallas dit av ägaren, precis på samma sätt som vid andra byggen.

Enligt Jukka Jaatinen måste alla byggjobb vara färdiga under höstens lopp så att man kan börja använda lokalerna. Att de står tomma är ytterst olönsamt eftersom hallen kostat 1,5 miljoner euro.

– Det mesta är färdigt, bara personalrummen och kontoren behöver fixas till. Innan vi tillåts börja jobba här måste också de vara klara har vi fått veta.

Byggnadstillsynen avbröt i maj byggarbetena på hallen på grund av brister i bygglovet. Problem uppstod också tidigare när det visade sig att den var för stor. Denna fråga löstes med undantagstillstånd.

Bolaget Valkom Hall ägs till 24 procent av Lovisa stad, och Suomenlahden telakka är majoritetsägare. Jaatinen är direktör för båda bolagen.

Gräl om kompensationer

Så här långt ser allting alltså ganska bra ut för tillfället, men så har vi den ersättningsfråga som Jaatinen inte kommenterar i detta skede.

– Jag har kommit överens med staden om att låta processen ha sin gång.

Det man nu förhandlar om är oväntade kostnader som uppkommit speciellt då marken stabiliserades för att bära både kran och fartyg, totalt upp till 1 000 ton. Bolagets plan var att skala av ett jordlager på omkring en meter och fylla på med krossgrus. Ytskiktet bestod ändå av olika sorters byggavfall. Allt måste schaktas bort och man tvingades dessutom påla med 54 stålpelare. Prislappen blev på 130 000 euro.

– Enligt avtalet är det arrandegivaren som ansvarar för markens beskaffenhet fram tills avtalet träder i kraft, sade Jukka Jaatinen i en ÖN-intervju tidigare i år och menade att avtalet säger allt som behövs.

Staden igen anser att den inget har med saken att göra. Om extra kostnader uppstår är det företagaren som betalar.

Valkom Halls bokslut för i fjol visar en förlust på 70 000 euro. Vid bolagsstämman i slutet av juni beslutade staden att inte ha en representant i bolagsstyrelsen under den här perioden. Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom var på plats vid bolagsstämman.

I början representerades Lovisa i styrelsen av Ralf Sjödahl, som avsade sig uppdraget efter en tid.

Tidigare Borgå varv.

Inledde sin verksamhet i Valkom i augusti 2017.

Bolaget ägs till 24 procent av Lovisa stad.

Suomenlahden telakka är majoritetsägare.