Valkampanjerna blev dyra

NÄSTDYRASTE KAMPANJEN. Heikki Vestman satsade 27 000 euro egna pengar på sin riksdagsvalkampanj. Bild: Kristoffer Åberg

Heikki Vestman, Saml, blev Östnylands enda riksdagsledamot, men priset för kampanjen var högt, 114 000 euro. Mikaela Nylander, SFP, kom inte in i riksdagen men hennes kampanj kostade 45 000 euro.

Senast vid midnatt till i dag onsdag måste invalda riksdagsledamöter och suppleanter redovisa för sin valfinansiering.

En granskning av de östnyländska uppgiftslämnarna visar att Samlingspartiets riksdagsledamot Heikki Vestman hör till dem som har satsat mest på sin valkampanj, också när man ser på hela riksdagen. Samma partis Elina Lepomäki ligger i topp med 116 000 euro.

Vestman uppger att 76 procent av hans kampanj har finansierats av utomstående, egna pengar har han satsat 27 000 euro.

Bland Vestmans privata bidragsgivare ligger Mast Markkinointi och Vuokraturva i topp med maxsumman 6 000 euro.

Egna och andras pengar

Mikaela Nylander, SFP, som fick en suppleantplats i riksdagen, satsade 45 000 euro på sin kampanj. Egna pengar utgör 14 procent, eller 6 200 euro.

Bland hennes bidragsgivare har tre stycken, Jarmo Grönman, SFP:s understödförening och Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland bidragit med 6 000 euro.

Sibbobon Harry "Hjallis" Harkimo, Liike Nyt, kom in i riksdagen med en kampanj som kostade 40 000 euro. Harkimo uppger i valfinansieringsrapporten att han inte satsat några egna pengar på kampanjen men att Liike Nyt stått för 39 000 euro. Eftersom Liike Nyt inte är ett parti borde rörelsen maximalt ha fått bidra med 6 000 euro. Harkimo har i intervjuer sagt att Liike Nyt:s pengar i praktiken är hans egna pengar.

Finansiärer

Andra östnylänningar som figurerar i valfinansieringsredovisningen är Chaim "Poju" Zabludowicz som stödde Samlingspartiets Ilkka Kanerva med 6 000 euro. Zabludowicz är fritidsbosatt på Sarvsalö i Lovisa, och har där tillsammans med sin fru Anita Zabludowicz ett konstnärsresidens och ett konstmuseum. Chaim Zabludowicz hör till de etthundra rikaste personerna i Europa.

Borgåföreningen Kerkkoon kansantaloyhdistys har stött Li Andersson, Vänsterförbundet, med 6 000 euro. Samma förening har också stött samma partis Kari Uotilas kampanj med 3 000 euro. Uotila kom inte in i riksdagen och blev inte heller suppleant.

Mer läsning